Populizm polityków czy obywateli?

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Porozmawiamy o tym już 4 grudnia (środa) podczas debaty w Warszawie. Zaprasza Instytut Filozofii i Socjologii PAN w ramach cyklu „Debaty o kraju i społeczeństwie”. Wstęp wolny!

W debacie wezmą udział:

  • Urszula Jakubowska (Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego);
  • Artur Wołek (Akademia Ignatianum w Krakowie);
  • Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS);
  • Piotr Dejneka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
  • Agata Bielik-Robson (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Dyskusję moderować będzie prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Trzy kratki na karcie do głosowania, ołówek stawia znak X w środkowej

Debata „Populizm polityków czy obywateli?”

  • 4 grudnia 2019 r.
  • godz. 11.00-13.30
  • Warszawa, Nowy Świat 72
  • Pałac Staszica, Sala Okrągłego Stołu (1. piętro)

Źródło informacji: Instytut Filozofii i Socjologii PAN