Nagrody dla trójki naukowców z Instytutu Slawistyki PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN, medal 90-lecia Narodowej Akademii Nauk Białorusi oraz nagroda za najlepszą monografię historyczną. Te wyróżnienia trafiły w ostatnich tygodniach do naszych badaczy.

Nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN w kategorii „prace zespołowe” otrzymała slawistka prof. Helena Krasowska. Badaczka jest współautorką książki „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina”, docenionej przez jury. Laureatów konkursu poznaliśmy 18 listopada podczas uroczystości w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

1.jpg

Prof. Helena Krasowska (z lewej) i dr Magdalena Pokrzyńska (współautorki monografii „Świadectwo zanikającego dziedzictwa”) oraz prof. Wojciech Chlebda, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN (fot. O. Popova)

Z kolei prof. Ewa Golachowska otrzymała niedawno medal 90-lecia Narodowej Akademii Nauk Białorusi. W uzasadnieniu podkreślono szczególny wkład uczonej w socjolingwistyczne badania języka polskiego i białoruskiego w sferze sacrum.

2.jpg

Prof. Ewa Golachowska odbiera medal (źródło: Narodowa Akademia Nauk Białorusi)

Natomiast podczas październikowego Kongresu Badaczy Białorusi w Wilnie poznaliśmy wyniki konkursu na najlepszą monografię historyczną. Zwyciężył prof. Aleksander Smalianchuk, autor pracy „Raman Skirmunt (1868–1939): życciapis hramadzianina Kraju”. Naukowiec zajmuje się historią zorientowaną antropologicznie, stosunkami narodowościowymi na Białorusi i Litwie w XIX i XX wieku oraz badaniami pamięci zbiorowej i kulturowej w kontekście historii mówionej.

3.jpg

Wspomniana trójka uczonych to pracownicy Instytutu Slawistyki PAN.

Źródło informacji i zdjęć: Instytut Slawistyki PAN