Potrzebna europejska koordynacja w walce z dezinformacją naukową

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA) analizuje w nowym raporcie techniczne i polityczne możliwości walki z dezinformacją naukową i wzywa do intensywniejszej współpracy na poziomie europejskim. Polska Akademia Nauk jest członkiem tej federacji. 

fact_or_fake_news_05-05-2021.jpg

Chociaż dezinformacja dosięga wielu dziedzin życia, to dezinformacja naukowa jest szczególnie niebezpieczna dla demokratycznych rządów i społeczeństw. Podważanie zaufania do nauki zagraża decyzjom politycznym i indywidualnym opartym o dowody i wiedzę naukową. 

Autorzy przywołują najważniejsze psychologiczne, techniczne i polityczne strategie przeciwdziałania dezinformacji naukowej, w tym dotyczącej szczepień. Omawiają techniki takie jak: systemy rekomendacji, sprawdzanie faktów, podnoszenie świadomości, umiejętność korzystania z mediów oraz innowacje w komunikacji naukowej. 

Przygotowanie raportu Europejskiej Federacji Akademii Nauk (European Federation of Academies of Sciences and Humanities, ALLEA) wsparła Fondazione Compagnia di San Paolo.

Raport „Fact or Fake? Tackling Science Disinformation” w języku angielskim.