Transformacja cyfrowa w humanistyce

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Startuje OPERAS-PL – nowa inicjatywa Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Jej celem jest rozwój infrastruktury badawczej i narzędzi cyfrowych w naukach humanistycznych i społecznych w Polsce. Projekt rozpocznie spotkanie „OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych”, które odbędzie się 17 czerwca. Wydarzenie jest otwarte, obowiązuje rejestracja.

business-team-working-new-business-plan-with-modern-digital-computer-with-copyspace.jpg

OPERAS-PL przez kolejne trzy lata będzie upowszechniać wiedzę i wspierać działania w zakresie publikowania w formule open access, dzielenia się danymi badawczymi i cyfrowego przetwarzania źródeł, zasobów i danych badawczych. Polska inicjatywa to część europejskiego konsorcjum OPERAS zrzeszającego 58 instytucji z 17 krajów. Wspiera ono rozwój e-infrastruktury i transformację cyfrową w naukach humanistyczno-społecznych poprzez m.in. własne cyfrowe usługi i narzędzia. Wśród nich znajduje się np. platforma GOTRIPLE, która łączy istniejące zasoby informacji naukowej z całej Europy i Certification służąca kontroli jakości publikacji w open access.

Zaproszenie na spotkanie

Spotkanie inaugurujące polską inicjatywę odbędzie się online 17 czerwca w godz. 10.00-13.00. W pierwszej części zostaną omówione obecna sytuacja komunikacji naukowej w Polsce w zakresie humanistyki i nauk społecznych oraz cele, jakie stawia sobie OPERAS-PL. Wezmą w niej udział m.in. prof. Stanisław Filipowicz (wiceprezes PAN) i dr Anna Wałek (Politechnika Gdańska), którzy przybliżą wyzwania i potrzeby polskiej społeczności nauk humanistyczno-społecznych. Głos zabiorą również przedstawiciele OPERAS i zespołu OPERAS-PL. Druga część spotkania zostanie poświęcona na dyskusję z uczestnikami o potrzebach środowiska nauk humanistyczno-społecznych w Polsce i obszarach, które może wesprzeć inicjatywa.

Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Więcej informacji i agenda wydarzenia (wkrótce): Facebook

Źródło informacji: Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN