Konkurs stypendialny w PIASt

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PAN ogłosił nabór wniosków w programie stypendialnym na rok akademicki 2022-2023. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października.

logo PIASt www

Co roku w konkursie Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt PAN 12 badaczy z zagranicy otrzymuje stypendia, dzięki którym może prowadzić prace naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w instytucie PIASt. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: senior (8 stypendiów) i junior (4 stypendia). O finansowanie mogą także ubiegać się polscy badacze, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie pracowali naukowo w Polsce dłużej niż 6 miesięcy.

Konkurs ma wspierać rozwój wiedzy i innowacji oraz promować postęp naukowy w Polsce. Stypendyści podczas pobytu w Polsce prowadzą własne badania, nawiązują współpracę i uczestniczą w polskim życiu naukowym: wygłaszają wykłady w ośrodkach akademickich, uczestniczą w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytuty PAN. W ramach swoich projektów organizują seminaria z udziałem polskich i zagranicznych gości.

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt to międzynarodowa przestrzeń współpracy naukowej. Badacze prowadzą w nim przedsięwzięcia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w tym projekty przekrojowe w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem działań instytutu jest promowanie wymiany naukowej i intelektualnej oraz utworzenie międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty składającej się z badaczy, którzy zbierają się na okres roku akademickiego, by dyskutować i wymieniać poglądy. 

Nabór wniosków o stypendia potrwa do 31 października 2021 r. za pośrednictwem formularza online.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.piast.pan.pl w zakładce „Apply”.

Oprac. na podstawie informacji Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt PAN