Wykopaliska archeologiczne w Biskupicach

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Po roku badacze z Instytut Botaniki PAN powrócili na stanowisko archeologiczne kultury ceramiki wstęgowej rytej w Biskupicach koło Wieliczki. Odkryli tam ślady kolejnych domów sprzed siedmiu tys. lat. Odsłonili pozostałości po ponadtrzydziestometrowym tzw. długim domu.

20210811_nws.jpg

Widok na tegoroczne dwa wykopy. Fot.: M. Korczyńska. Źródło: Instytut Botaniki PAN

Do tej pory naukowcy znaleźli na tym stanowisku ponad tysiąc zabytków archeologicznych, głównie fragmentów naczyń ceramicznych. Natrafili też na wyroby krzemienne, kamienne i nieliczne zabytki wykonane z obsydianu. Z każdego badanego obiektu pobierali na bieżąco szereg prób do badań archeobotanicznych.

Prace terenowe w Biskupicach prowadzą archeolodzy pracujący w IB PAN: Marta Korczyńska i Robert Kenig. W badaniach, oprócz ekipy zatrudnionej w projekcie, biorą udział również studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbywający praktyki pod kierunkiem dr. hab. Marka Nowaka z IA UJ.

20210811_nws2.jpg

Fragment ceramiki. Fot.: M. Korczyńska. Źródło: Instytut Botaniki PAN

Badania osady sprzed siedmiu tys. lat są prowadzone w ramach projektu naukowego „Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce” kierowanego przez dr Magdalenę Moskal-del Hoyo z IB PAN. W latach 2019–2023 naukowcy przeprowadzą badania kopalnych szczątków roślin. Pozwoli im to przeanalizować dietę wczesnoneolitycznych rolników oraz scharakteryzować prowadzone przez nich rolnictwo, stosowane techniki agrarne, jak również warunki środowiskowe panujące w najbliższym otoczeniu osad ludzkich w najstarszym neolicie. Materiały będą pochodzić z trzech stanowisk archeologicznych w Małopolsce. Dane archeologiczne i archeobotaniczne będą uzupełnione o nowe badania, m.in. palinologiczne, malakologiczne i geomorfologiczne, które pozwolą lepiej ocenić wpływ pierwszych stałych systemów osadniczych na środowisko naturalne. Przedsięwzięcie jest finansowane z grantu Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki.

Oprac. na podstawie informacji Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN