„Prawo morskie” o ubezpieczeniach i ochronie środowiska

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Tom 40. „Prawa morskiego” zawiera teksty o Europejskim Zielonym Ładzie w sektorze morskim, ubezpieczeniach do naprawy katastrofalnych szkód w środowisku, aspektach prawnych niesienia pomocy ludziom w niebezpieczeństwie na morzu i inne artykuły. Publikację wydała Komisja Prawa Morskiego przy Oddziale PAN w Gdańsku.

images/prawo_morskie_ksiazka.jpg

Zbiór artykułów jest dedykowany prof. Zdzisławowi Brodeckiemu, którego definicja „szkody ekologicznej” weszła do prawa morskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, autora serii książek „Acquis communautaire” i tryptyku o Europie. Podstawą tych publikacji była teoria zintegrowanego porządku prawnego, łącząca prawo międzynarodowe, unijne i krajowe.

Naukowcy omawiają w 40. tomie „Prawa morskiego” wydarzenia takie, jak incydent w Cieśninie Kerczeńskiej w 2018 r. w kontekście konwencji o prawie morza, skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 2019 r. dla zabezpieczenia społecznego marynarzy pływających pod banderami państw trzecich oraz orzecznictwo sądów zagranicznych w sprawie odpowiedzialności przewoźnika za szkody pasażerów zakażonych wirusami, w tym SARS-CoV-2, w czasie podróży.

W publikacji przeczytamy o problemach prawnej ochrony brzegu morskiego w Polsce. Na terenie pasa technicznego Półwyspu Helskiego niszczy się roślinność przez powiększanie powierzchni plaż, ale także przez ich nasypywanie. Prof. Janina Ciechanowicz-McLean z Uniwersytetu Gdańskiego w artykule podejmuje próbę oceny programu wprowadzonego ustawą, który miał chronić brzeg morski.

O tym, w jakich przypadkach stosuje się przepisy kodeksu morskiego lub kodeksu cywilnego w żegludze morskiej, pisze dr Dominika Wetoszka z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Omawia ubezpieczenia frachtu, paliwa i załogi od nieszczęśliwych wypadków, ale także od piractwa.

Wśród autorów artykułów w tomie są naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Cała publikacja „Prawo morskie” jest dostępna bezpłatnie w wersji cyfrowej.

Osoby zainteresowane sprawami morskimi mogą zgłaszać się po bezpłatne egzemplarze drukowane. Wyślemy je do pierwszych 30 osób, które napiszą na czasopisma@pan.pl.