Stanowisko w sprawie sposobu komunikacji naukowej dotyczącej tożsamości płciowej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

„Rada Upowszechniania Nauki PAN z niepokojem przyjmuje pojawiające się w przestrzeni publicznej próby wykorzystywania komunikacji naukowej do utrwalania stereotypów krzywdzących osoby transpłciowe oraz rozpowszechniania poglądów dotyczących tożsamości płciowej, które nie mają wsparcia w aktualnej wiedzy naukowej lub które nie są przedmiotem konsensusu naukowego” piszą autorzy stanowiska.

20220603_stanowisko_bg.jpg

Rada przypomina powołując się na publikację „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020” wydawnictwa Lambda, że osoby transpłciowe są najbardziej dotknięte skutkami systemowej dyskryminacji wśród całej społeczności LGBT. Przykładowo blisko 61% osób transpłciowych doświadcza symptomów głębokiej depresji.

Z tego względu Rada Upowszechniania Nauki PAN uważa, że „komunikacja wiedzy naukowej dotycząca kwestii wrażliwych społecznie powinna uwzględniać dobrostan osób dyskryminowanych. (…) Popularyzacja nauki powinna wystrzegać się uproszczeń, które są fałszywe i prowadzą do wzmacniania istniejących stereotypów i uprzedzeń”.

Pełną treść stanowiska można przeczytać tutaj.

Źródło informacji: Rada Upowszechniania Nauki PAN