Nagrody za prace badaczek z Instytutu Slawistyki PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Po wyróżnieniu w XVII konkursie im. Profesora Jerzego Skowronka w listopadzie 2012 roku za studium "Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość" Lilli Moroz-Grzelak, nagrodzono dwie kolejne monografie pracowników naukowych Instytutu Slawistyki PAN.

W XX edycji Konkursu Przeglądu Wschodniego za rok 2012, nagrodę w kategorii "Dzieła krajowe" za książkę "Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku" otrzymała Anna Engelking, natomiast w kategorii "Dzieje Polaków na Wschodzie" za pracę "Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie" - Helena Krasowska.