Wystawa „Viribus unitis? Polscy parlamentarzyści w monarchii habsburskiej 1848-1918” - podsumowanie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

23 listopada 2011 roku w Austriackim Archiwum Państwowym odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Viribus unitis? Polscy parlamentarzyści w monarchii habsburskiej 1848-1918". Wystawa powstała z inicjatywy Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, przy wsparciu Archiwum Parlamentu oraz Austriackiego Archiwum Państwowego.

Autorami scenariusza ekspozycji są prof. dr hab. Bogusław Dybaś, dr hab. Piotr Oliński i mgr Aleksandra Szymanowicz-Hren przy współudziale prof. Jerzego Gaula, który przygotował materiał do wystawy. Autorką niekonwencjonalnej i pełnej znaczeń aranżacji przestrzeni oraz graficznej strony projektu jest Danuta Słomczyńska z Poznania wraz ze swoim studiem projektowym Ptasia 30, laureatka Red Dot Award 2009 (projekt wystawy „My, Berlińczycy"). Patronat honorowy nad całością przedsięwzięcia objęła mgr Barbara Prammer, przewodnicząca Nationalrat (Parlamentu) Republiki Austrii. Inicjatywę wsparła Ambasada RP w Wiedniu oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu.

Podczas uroczystości otwarcia wystawy przemówienia wygłosili: prof. dr Lorenz Mikoletzky, Dyrektor Generalny Austriackiego Archiwum Państwowego, Radca–minister Romuald Szoka, zastępca Ambasadora RP w Wiedniu, prof. dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w Warszawie, dr Günther Schefbeck, Dyrektor Archiwum Parlamentu Austrii, prof. dr hab. Bogusław Dybaś – Dyrektor PAN Stacji Naukowej w Wiedniu. Adresy gratulacyjne od Wiceprezes PAN prof. dr hab. Mirosławy Marody oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. dr. hab. Jerzego Buzka odczytała mgr Irmgard Nöbauer.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Radca–minister Tadeusz Oliwiński, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu, prof. Jerzy Gaul z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz wielu znakomitych gości, w tym przedstawiciele placówek dyplomatycznych działających na terenie Wiednia, muzeów, środowisk uniwersyteckich oraz polonijnych. Obecni byli także przedstawiciele mediów i ekipa TVP, która przygotowała reportaż z otwarcia.

Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu wspaniałych muzyków młodego pokolenia działających w Austrii: Anny Gutowskiej – skrzypce oraz Nikoli Djorica – akordeon.

Wystawę „Viribus unitis? Polscy parlamentarzyści w monarchii habsburskiej 1848-1918" w Austriackim Archiwum Państwowym można oglądać do 21 grudnia 2011 roku. Planuje się pokazanie wystawy w innych miastach Austrii oraz w Polsce w roku 2012.