Prof. Jan Strelau, członek rzeczywisty PAN został laureatem Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania

Praca autorstwa czł. rzecz. PAN prof. Jana Strelaua pt. "Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania" została wybrana do Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego spośród 30 zgłoszonych publikacji. Konkurs na najlepszą pracę z zakresu humanistyki odbył się po raz pierwszy i został ogłoszony przez Uniwersytet Łódzki. Nagroda została przyznana 30 listopada 2015 r.

Książka "Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania" jest wynikiem ponad 50-letniej pracy badawczej prof. Strelaua, a swoim zakresem obejmuje wszystkie obszary, na których koncentruje się psychologia różnic indywidualnych, z uwzględnieniem także świata zwierząt.

Prof. Jan Strelau jest wybitnym psychologiem zainteresowanym przede wszystkim psychologią różnic indywidualnych, psychometrią i genetyką zachowania; prowadzi badania nad temperamentem i jego związkiem z funkcjonowaniem człowieka. Prof. Jan Strelau jest związany z Uniwersytetem SWPS, a także z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie kierował m.in. Instytutem Psychologii; w latach 2003-2006 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk. Prof. Jan Strelau otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Moskwie; został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj także: www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/prof-jan-strelau-laureatem-nagrody-im-tadeusza-kotarbinskiego.html