Najstarszy neandertalczyk z Europy Środkowo-Wschodniej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Na łamach prestiżowego magazynu „Scientific Reports” naukowcy dowodzą, że szczątki neandertalczyka odnalezione w jaskini Stajnia (woj. śląskie) mogą liczyć nawet 116 tys. lat. W międzynarodowym zespole naukowców był również prof. dr hab. Adam Nadachowski z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

neander-11-09-2020big.jpg

Naturalnej wielkości figury neandertalczyków na wystawie w Jaskini Raj, fot. arch. prywatne M. Wojtkowiak

Dzięki zaawansowanym technikom datowania szczątków kopalnych naukowcom udało się, z dużym prawdopodobieństwem, określić wiek pierwszych szczątków neandertalczyka odnalezionych na terenie Polski. Odnalezione zęby i narzędzia naszych dalekich, ewolucyjnych krewniaków zostały odkryte w jaskini Stajnia (woj. śląskie) w 2008 r., ale pierwotne ich datowanie na 52-42 tys. lat nie zadowoliło naukowców. Za pomocą najnowszych badań z wykorzystaniem DNA naukowcy szacują, że wiek odnalezionych szczątków to około 116 tys. lat.

Międzynarodowy zespół badawczy przeprowadził również analizę genetyczną mitochondrialnego DNA zęba trzonowego neandertalczyka. Badania pokazują, że neandertalczycy zamieszkujący tereny Polski byli bliżej spokrewnieni z przedstawicielami tego gatunku z Kaukazu niż z Europy Zachodniej. Wyniki te świadczą o niebywałej mobilności naszych odległych krewniaków, którzy z powodu zmian klimatycznych przemierzali ogromne odległości w poszukiwaniu pożywienia. Dalsze badania szczątków z jaskini Stajnia będą miały kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia, kiedy te migracje się odbywały i jak wyglądały relacje społeczne między grupami neandertalczyków zamieszkujących teren dzisiejszej Europy.

Badania prowadzone były przez międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Instytutu Maxa Planca w Lipsku.

New perspectives on Neanderthal dispersal and turnover from Stajnia Cave (Poland) / Scientific Reports