W Olsztynie powstanie Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Przy Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie powstanie Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia. Ten nowoczesny ośrodek badawczo-wdrożeniowy będzie zajmował się transferem najnowszych osiągnięć naukowych do przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej. Całkowita wartość inwestycji to 113,5 mln zł.

Owoce, warzywa oraz kury

W czwartek 29 października 2020 r. prof. Mariusz K. Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podpisali umowę dotycząca dofinansowania projektu stworzenia Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia. Instytut otrzyma 94,5 mln zł unijnego wsparcia na ten cel, a całkowita wartość inwestycji to 113,5 mln zł.

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia

Celem stworzenia ponadregionalnego centrum badawczego i wdrożeniowego jest transfer najnowszych osiągnięć naukowych do przedsiębiorstw zajmujących się branżą biotechnologiczną, spożywczą, paszową, a także ośrodków lekarsko-weterynaryjnych.

W ramach projektu powstaną nowoczesne laboratoria, zakłady badawcze, pracownie zintegrowane, pomieszczenia do prowadzenia nieklinicznych badań medycznych, specjalistyczne laboratoria usługowe oraz Zwierzętarnia, czyli Centrum Medycyny i Weterynarii Doświadczalnej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych i będzie realizowany w okresie 2020-2023.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie