Nowe znaleziska w Kocurach

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Nieznane skamieniałości późnotriasowych kręgowców – ryb dwudysznych, żółwi i nowego aetozaura Kocurypelta silvestris – odkryła w Kocurach grupa, której członkami byli naukowcy z Instytutu Paleobiologii PAN. Wyniki prac opisali w piśmie „Journal of Vertebrate Paleontology”.

 NEWS_DIN_23-04-2021big.jpg

Ilustracja przedstawiająca aetozaura oraz odnalezione skamieniałości. PhyloPic, S. Hartman.

Historyczne stanowisko w Kocurach na południu Polski dostarczyło pierwszych pewnych szczątków dinozaurów z Polski, Velocipes guerichi. Znaleziska zostały opisane w 1932 r., a stanowisko szybko popadło w zapomnienie. Zespół Instytutu Paleobiologii PAN i wydziałów Biologii oraz Geologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął wykopaliska w tym miejscu w 2012 r.

Te ponowne badania doprowadziły do odkrycia nowych skamieniałości późnotriasowych kręgowców, w tym ryb dwudysznych, żółwi i nowego aetozaura, Kocurypelta silvestris. Ten nowy gatunek prezentuje nietypową anatomię czaszki, ale dość typowy pancerz skórny. Wskazuje to na potrzebę ponownej rewizji taksonomii aetozaurów, która w znacznym stopniu opiera się o cechy pancerza skórnego. Te nowe znaleziska poszerzają naszą wiedzę na temat różnorodności kręgowców w późnym triasie, dowodząc obecności jeszcze nierozpoznanych taksonów.

Artykuł „An Upper Triassic terrestrial vertebrate assemblage from the forgotten Kocury locality (Poland) with a new aetosaur taxon” w „Journal of Vertebrate Paleontology”.

Źródło informacji: Instytut Paleobiologii PAN