Zróżnicowana dieta pszczół

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Na terenach wiejskich pszczoły mają bardziej zróżnicowaną dietę w porównaniu do obszarów miejskich. Naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody PAN i innych ośrodków zbadali, jaki rodzaj pyłku zbiera pszczoła murarka ogrodowa (Osmia bicornis) w zależności od stopnia urbanizacji środowiska.

pszczoła

Urbanizacja i rozwój rolnictwa w znaczący sposób oddziałują na sposób odżywiania pszczół i, co za tym idzie, zasoby ekosystemowe np. zapylanie. Badacze wykazali, że na wsi i terenach podmiejskich pszczoły zbierają bardziej zróżnicowany pyłek pochodzący głównie od roślin zielnych i krzewów. Z kolei na obszarach miejskich częściej uzyskują go z drzew. Zaobserwowano, że pszczoły zachowują się oportunistycznie, zbierając pyłek roślin obecnych w środowisku. Ponadto wielokrotnie zbierają pyłek z dębów, klonów, kasztanowców i wiązów. Wyciągnięto z tego wniosek, że aby stworzyć środowisko korzystne dla pszczół, powinno się sadzić i utrzymywać w aglomeracjach miejskich wspomniane gatunki drzew.

Badania nad preferencjami żywieniowymi pszczoły murarki ogrodowej (Osmia bicornis) przeprowadzili Aleksandra Splitt oraz dr hab. Piotr Skórka z Instytutu Ochrony Przyrody PAN we współpracy z naukowcami z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego i Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wyniki ukazały się w artykule „Keep trees for bees: Pollen collection by Osmia bicornis along the urbanization gradient” w czasopiśmie „Urban Forestry & Urban Greening”.

Oprac. na podstawie informacji Instytutu Ochrony Przyrody PAN