Warszawa gościła grupę naukowców-chemików z Uniwersytetu w Cambridge

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Blisko 30 młodych naukowców z prestiżowego Uniwersytetu w Cambridge oraz ponad 90 uczestników z warszawskich ośrodków wzięło udział w dwudniowej sesji naukowej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Spotkanie zakończyło się w niecodzienny sposób: polscy i brytyjscy naukowcy wyjechali razem na narty.

Już od kilku lat grupa naukowa prof. Janusza Lewińskiego z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie prowadzi wspólne badania z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Cambrigde. Efektem współpracy była ostatnio wizyta w Warszawie niemal 30 młodych brytyjskich naukowców z grup profesorów Orena Schermana, Dominica Wrighta i Andrew Wheatleya. Dwudniowa sesja naukowa, zrealizowana w IChF PAN w ostatni weekend, okazała się tylko wstępem do integracji środowisk akademickich Warszawy i Cambridge. Po jej zakończeniu 60-osobowa grupa polskich i brytyjskich naukowców wybrała się razem na tydzień na narty.

W Warszawie spotkali się młodzi doktoranci, doktorzy i postdocy z Uniwersytetu w Cambridge i Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Zagadnienia poruszone podczas dwudniowej sesji naukowej w IChF PAN były omawiane także podczas integracyjnego wyjazdu narciarskiego do słowackiej miejscowości Zuberzec. (Źródło: IChF PAN)
W Warszawie spotkali się młodzi doktoranci, doktorzy i postdocy z Uniwersytetu w Cambridge i Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Zagadnienia poruszone podczas dwudniowej sesji naukowej w IChF PAN były omawiane także podczas integracyjnego wyjazdu narciarskiego do słowackiej miejscowości Zuberzec. (Źródło: IChF PAN)

„Spotkanie było świetną platformą do przedyskutowania zagadnień z zakresu nowatorskiej nauki i potwierdziło, jak ważne jest integrowanie nowej generacji europejskich naukowców. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele 14 narodowości, a wszystkie prezentacje były znakomite. Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywą goszczenia drugiej konferencji tego typu u nas w Cambridge", mówi prof. Oren Scherman, który przyjechał do Warszawy z niemal całą swoją grupą.

„Wizyta w Warszawie tak licznej grupy młodych naukowców z jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata oraz wspólny wyjazd narciarski, połączony z aktywnością naukową, pozwalają na integrację środowisk akademickich Warszawy i Cambridge nie tylko na poziomie naukowym, ale również czysto ludzkim. Takie spotkania prędzej czy później przynoszą korzyści obu stronom", podkreśla prof. Lewiński.

W ostatni piątek i sobotę, podczas wspólnej sesji naukowej w Warszawie, doktoranci, doktorzy i postdocy z Uniwersytetu w Cambridge i IChF PAN omawiali zagadnienia z zakresu chemii materiałów i nanotechnologii, takie jak synteza nanocząstek półprzewodników i ich funkcjonalizacja w kierunku zastosowań biomedycznych, samoorganizacja polimerów, aktywacja małych cząsteczek i chemia związków makrocyklicznych. „Obok czterdziestu prezentacji ustnych wygospodarowaliśmy też czas na sesję posterową oraz na pokazanie gościom nowoczesnych laboratoriów i aparatury pomiarowej naszego instytutu", zauważa dr inż. Katarzyna Wójcik (IChF PAN) i zaznacza, że spotkanie było otwarte dla całego warszawskiego środowiska akademickiego.
 
Od niedzieli grupy z Cambridge i Warszawy przebywają na tygodniowym wyjeździe narciarskim w znanej słowackiej miejscowości turystycznej Zuberzec. Chemia jest tu nadal obecna: oprócz współnej rekreacji integralną częścią wyjazdu są sesje naukowe. „Do tej pory spotykaliśmy się wyłącznie na płaszczyźnie zawodowej. Teraz mamy okazję nie tylko dzielić się doświadczeniem naukowym, ale i zawiązać trwałe przyjaźnie", mówi doktorant Kamil Sokołowski (IChF PAN).

Wydarzenie zorganizowano w ramach grantu NOBLESSE jako 1st Warsaw-Cambridge Young Scientists Meeting „Breaking Boundaries in Chemistry" (Pierwsze Spotkanie Młodych Naukowców Warszawy i Cambridge „Przełamywanie Granic w Chemii"). Już teraz wiadomo, że za rok młodzi naukowcy z obu ośrodków spotkają się najpierw w Cambridge, a następnie ponownie na wspólnym obozie narciarskim.

Uniwersytet w Cambridge to jeden z najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie. Może się pochwalić największą liczbą noblistów: tę prestiżową nagrodę otrzymało aż 65 jego absolwentów. Wśród uczonych, którzy pracują lub pracowali w Cambridge, znajdują się tak znane nazwiska jak: fizyk i kosmolog Stephen Hawking, odkrywcy struktury DNA Francis Crick i James Watson, współtwórca informatyki Alan Turing, odkrywca struktury jądra atomowego Ernest Rutherford, autor pierwszej unifikacji współczesnej fizyki James Clerk Maxwell, twórca teorii ewolucji Charles Darwin i twórca mechaniki klasycznej Isaac Newton. Roczny budżet Uniwersytetu w Cambridge jest porównywalny z połączonymi budżetami rocznymi wszystkich polskich instytucji naukowych.

Instytut Chemii Fizycznej PAN należy do najlepiej rozpoznawalnych instytutów Polskiej Akademii Nauk. Klasyfikowany w ścisłej czołówce krajowych ośrodków chemicznych, zatrudnia ponad 200 badaczy, którzy rocznie publikują niemal 200 prac naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej. IChF PAN współpracuje z ponad 40 uniwersytetami i instytucjami naukowymi z Polski i świata, m.in. niemieckim Instytutem Maksa Plancka, francuskim Ecole Normale Superieure, amerykańskim Uniwersytetem Harvarda i brytyjskim Uniwersytetem w Cambridge.

Spotkanie chemików z Warszawy i Cambridge było możliwe dzięki grantowi NOBLESSE. Grant ten, wartości ponad trzech milionów euro, jest jednym z największych przekazanych pojedynczej polskiej instytucji badawczej w ramach działania „Potencjał Badawczy" 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Najważniejsze zadania realizowane obecnie w ramach grantu przez IChF PAN to rozwój kontaktów naukowych Instytutu z ośrodkami zagranicznymi, organizacja międzynarodowych konferencji i spotkań oraz tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowanych przez młodych naukowców. Zespoły te zajmują się zagadnieniami dotyczącymi m.in. nanostruktur kwantowych, biospektroskopii, bioczujników i zielonej nanotechnologii. Badania objęte grantem są realizowane przy zaangażowaniu naukowców z kilkunastu krajów Europy.

Materiał prasowy przygotowany w ramach grantu NOBLESSE z działania „Potencjał badawczy" 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.


Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.