Sesja sprawozdawcza Rady Naukowej Instytutu Nenckiego za rok 2012

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

1 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania Dyrekcji z działalności Instytutu w 2012 roku. Gościem specjalnym był prof. Stefan Malepszy, Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Poza wystąpieniem prof. Adama Szewczyka, Dyrektora Instytutu swoje osiągnięcia naukowe i plany badawcze przedstawili badacze, którzy uzyskali w ubiegłym roku znaczące granty: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek (laureatka grantu NCN Maestro), dr hab. Grzegorz Wilczyński (laureat grantu NCN Sonata Bis) oraz dr Tomasz Prószyński (laureat konkursu Sonata Bis oraz zwycięzca konkursu na kierownika grupy badawczej w Instytucie).

DO POBRANIA:

Sprawozdanie Instytutu