8. Tydzień Mózgu w Poznaniu

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w 8. Tygodniu Mózgu w Poznaniu, który odbędzie się w dniach 14-18 marca 2016 r. w godzinach 17.00-19.00, w Auli Ośrodka Nauki PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Poznanie funkcjonowania naszego mózgu jest największym wyzwaniem współczesnej nauki i dlatego na całym świecie prowadzone są intensywne badania. Celem wykładów jest przybliżenie prowadzonych badań i przedstawienie cząstki ich wyników podczas Światowego Tygodnia Mózgu.

Podczas imprezy będą poruszone następujące tematy:

- mapy mózgu w diagnozie, leczeniu i predykcji,
- działanie mózgu w urazach wielonarządowych i w endokrynologii,
- plagi XXI wieku - depresja i choroby neurodegeneracyjne,
- jak styl życia wpływa na mózg i skąd się biorą guzy przysadki?,
- twórczoœść i uzależnienia.

Po wykładach przewidziano czas na krótką dyskusję z prelegentami.

Więcej informacji na stronie: http://www.pan.poznan.pl/tydzien_mozgu/index.html

8. Tydzień Mózgu w Poznaniu