UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Roślinna Arka Noego. Bank Nasion w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

Bank przechowuje nasiona rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków polskich roślin. To pierwszy tego typu bank w Europie gromadzący zbiory w warunkach kriogenicznych, które zachowują właściwości nasion przez nawet kilka tysięcy lat. O przechowywanych kolekcjach i ich możliwym wykorzystaniu mówi dr inż. Anna Rucińska z Zakładu Botaniki Konserwatorskiej, kierownik Banku Nasion i Laboratorium Kriokonserwacji Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Troje stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej z PAN

Wpływ urbanizacji na populacje dzikich pszczół, paliwa jądrowe nowej generacji i relacje między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za czytanie i rozwój językowy – te zagadnienia troje badaczy z PAN będzie zgłębiać w instytucjach naukowych w USA. Pracują oni w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, Instytucie Nenckiego PAN oraz Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Na wyjazdy naukowe otrzymali stypendia Fundacji Kościuszkowskiej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Korzenie Medicago truncatula po inokulacji bakteriami symbiotycznymi Ensifer melilotiI, eksprymującymi geny markerowe lacZ (powyżej) lub GFP (poniżej).

Badania nad hormonami roślinnymi w „Nature Plants”

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN opublikowali artykuł podsumowujący badania nad translokacją cytokinin i modyfikacją procesów biochemicznych z ich udziałem. Wyniki wpłyną na rozwój nowoczesnej technologii żywności.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe