10. Szkoła Aerologii Górniczej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Zagrożenia metanowe, klimatyczne oraz wentylacja i pomiaroznawstwo – to tematy przewodnie jubileuszowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Mechaniki Górotworu PAN we współpracy z Komitetem Górnictwa PAN.

Ponad 100 ekspertów związanych z branżą górniczą zjechało 16 września do Stryszawy w Małopolsce. Przez trzy dni dyskutowali o tym, co zrobić, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa i poprawić warunki pracy w kopalniach.

Pięciu naukowców Instytutu Mechaniki Górotworu PAN na wspólnym, pamiątkowym zdjęciu

Pracownicy IMG PAN: dr inż. Paweł Jamróz, dr inż. Jakub Janus, dr hab. inż. Przemysław Skotniczny, dr inż. Bartłomiej Głuch, mgr inż. Piotr Ostrogórski

Celem konferencji była prezentacja nowatorskich i innowacyjnych osiągnięć Polskiej Szkoły Aerologii Górniczej oraz wymiana doświadczeń w gronie pracowników nauki, władz górniczych i inżynierów.

Uczestnicy wysłuchali około 30 referatów związanych m.in. z zagrożeniami pożarowymi, zagrożeniami metanowymi, fizyką atmosfery i mechaniką płynów, profilaktyką tąpaniową, metrologią górniczą i monitoringiem, zagrożeniami klimatycznymi, ratownictwem górniczym, przewietrzaniem kopalń.

Wydarzenie zorganizował Instytut Mechaniki Górotworu PAN we współpracy z Sekcją Aerologii Górniczej, działającą przy Komitecie Górnictwa PAN. Honorowy patronat nad konferencją objął prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Źródło informacji i zdjęcia: Instytut Mechaniki Górotworu PAN