Polska konstelacja mikrosatelitów obserwacyjnych

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych PAN, Creotech Instruments S.A., PCO S.A., Instytutu Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz i Wojskowej Akademii Technicznej podpisali porozumienie o współpracy na rzecz budowy konstelacji mikrosatelitów do obserwacji Ziemi na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności.

news20210625.jpg

Źródło zdjęcia: Centrum Badań Kosmicznych PAN

Powstanie konstelacji podniesie poziom bezpieczeństwa kraju i przyczyni się do poszerzenia możliwości wykorzystania nowoczesnych środków obronnych pozyskiwanych lub już będących w posiadaniu Sił Zbrojnych RP (np. pociski JASSM-ER czy też wchodzące w skład zestawów HIMARS pociski ATACMS o zasięgu 300 km). Liderem przedsięwzięcia jest Creotech Instruments.

Działanie to będzie wpisywać się w cele zawarte w Polskiej Strategii Kosmicznej, które powinny zostać osiągnięte do roku 2030.

Sygnatariusze porozumienia proponują Ministerstwu Obrony Narodowej wykorzystanie w projekcie budowy konstelacji modułowej platformy HyperSat. Platforma może zostać zmodyfikowana w sposób spełniający wymogi projektu oraz zostanie wyposażona w teleskop umożliwiający uzyskanie zobrazowań o wysokiej rozdzielczości.

Instytuty i firmy, które zawarły porozumienie, współpracują ze sobą przy innych przedsięwzięciach. Chodzi zwłaszcza o projekt dotyczący opracowania polskiej konstrukcji mikrosatelity obserwacyjnego (projekt NCBR „EagleEye” finansowany z tzw. Szybkiej Ścieżki) oraz projekt budowy konstelacji nanosatelitów (projekt „PIAST” w obszarze bezpieczeństwa i obronności finansowany przez NCBR). Doświadczenie sygnatariuszy porozumienia w realizacji projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej pozwala na stosowanie europejskich standardów ECSS (European Cooperation for Space Standardization) gwarantujących niezbędny poziom jakości tworzonych rozwiązań.

Porozumienie podpisano 24 czerwca w Instytucie Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Oprac. na podstawie informacji Centrum Badań Kosmicznych PAN