PAN w projektach kluczowych dla nauki w UE

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Do Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych dołączyły dwa projekty, w których uczestniczą jednostki PAN. Instytut Badań Literackich PAN jest członkiem OPERAS – inicjatywy dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest partnerem SLICES – przedsięwzięcia dotyczącego technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

 roadmap_20210715.jpg

Europejska Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych to część ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) – strategicznego dokumentu, który ma wzmacniać integrację naukową w Unii Europejskiej oraz umiędzynarodowienie dorobku europejskich zespołów badawczych. ESFRI działa od 2002 r. jako niezależna instytucja, którą tworzą krajowi wyżsi urzędnicy ds. nauki krajów członkowskich. 30 czerwca ESFRI ogłosiło listę 11 projektów kluczowych dla rozwoju naukowego w Unii Europejskiej, a wśród nich inicjatywy, w których uczestniczą jednostki PAN. Łączna kwota inwestycji wyniesie 4,164 mln euro, najwięcej od czasu pierwszej mapy w 2006 roku.

Cyfrowa humanistyka

OPERAS ma rozwijać otwartą komunikację w dziedzinach społecznych i humanistycznych.

Od 2017 r. Instytut Badań Literackich PAN jako członek konsorcjum i partner w dwóch projektach OPERAS-P i TRIPLE uczestniczy w tworzeniu infrastruktury badawczej dla nauk humanistyczno-społecznych. 30 czerwca 2021 r. OPERAS zamknął dwuletni projekt OPERAS-P, którego celem było rozpoznanie potrzeb i stworzenie strategii dla projektów konsorcjum. Od października 2019 r. do marca 2023 r. zespół IBL PAN jest zaangażowany w budowanie serwisu GOTRIPLE służącego do przeszukiwania wielojęzycznych zasobów humanistyki i nauk społecznych umieszczonych w otwartym dostępie.

Technologie informacyjne i telekomunikacyjne

W przedsięwzięciu SLICES (Scientific large-scale infrastructure for computing/communication experimental studies) naukowcy przeprowadzą badania nad szczegółowym projektem koncepcyjnym i technicznym nowej infrastruktury badawczej. Gwałtowny rozwój technologii Big Data i sztucznej inteligencji, pierwsze implementacje sieci 5G w krajach członkowskich, a w konsekwencji powstające nowe aplikacje wytworzyły potrzebę zbudowania infrastruktury cyfrowej z narzędziami do testowania i rozwijania produktów dla społeczeństwa cyfrowego (ang. digital society).

Europejska Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych, które zostały uwzględnione jako nowe projekty w aktualizacji mapy drogowej ESFRI 2021

Oprac. na podstawie informacji Instytutu Badań Literackich PAN i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN