Konferencja naukowa "Zarządzanie systemami krajobrazowymi" - podsumowanie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Konferencja naukowa "Zarządzanie systemami krajobrazowymi"

W dniach 24-26 maja 2012 r. w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zarządzanie systemami krajobrazowymi". W konferencji wzięły udział 74 osoby, w tym 6 uczestników z Ukrainy. Na zaproszenie kierownika naukowego konferencji – dr hab. prof. UP Tadeusza J. Chmielewskiego, referaty na sesji plenarnej wygłosili jedni z najznakomitszych przedstawicieli nauk o krajobrazie w Polsce – profesorowie: Andrzej Richling, Maciej Pietrzak, Marek Degórski, Jerzy Solon.

Ważnym elementem programu była – zorganizowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie – wystawa wydawnictw PWN i promocja nowego podręcznika akademickiego Tadeusza J. Chmielewskiego, pt. Systemy krajobrazowe – struktura, funkcjonowanie, planowanie.

Organizatorzy konferencji:

  • Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody UP w Lublinie;
  • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN Oddział w Lublinie;
  • Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu;
  • Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  • Roztoczański Park Narodowy.