Uczniowie zaproszeni w Kosmos

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Konkurs „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej”, którego celem jest rozbudzenie w młodzieży szkolnej zainteresowania badaniami kosmicznymi i astronomicznymi, ogłosiło Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Konkurs prowadzony we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN potrwa do 15 września. Mogą w nim brać udział uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody zostały podzielone na dwie kategorie. Pierwsza – „Słońce – najbliższa gwiazda” – jest konkursem pisemnym, w którym uczestnicy odpowiadają na 15 pytań eliminacyjnych, a później na 9 pytań szczegółowych wymagających bardziej rozwiniętych odpowiedzi oraz na 1 pytanie problemowe (opisowe) wybrane spośród dwóch zagadnień. Drugą kategorią jest konkurs plastyczny „Ziemia pod innym Słońcem”, który jest niezależny od pisemnego konkursu wiedzy. Można startować w obu, albo w dowolnej z kategorii.

Instytucje organizujące wymieniają kilka celów konkursu. Chcą nim rozbudzić zainteresowanie wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, upowszechnić wiedzę o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i polskich korzyściach z przynależności do niej, spopularyzować wiedzę o Słońcu i pogodzie kosmicznej, zachęcić młodzież do zdobywania wiedzy w sposób aktywny, spopularyzować internet jako źródło informacji i rozwijać wyobraźnię dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na http://muzeum-sieradz.com.pl/konkurs-2016/.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Zdjęcie: Wikimedia Commons
© PAP – Nauka w Polsce, cza/
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl