Superkomputer z  PCSS  w  walce z pandemią

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Moc obliczeniowa superkomputera „Eagle” została wykorzystana do weryfikacji modelu prognozującego rozwój pandemii Covid-19. Na tym polegała współpraca PCSS afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN z brytyjskimi parterami w ramach projektu VECMA. Wyniki współpracy opisuje „Nature Computational Science”.

Nature_PCSS_www.jpg

Rozwijane przez polskich i brytyjskich naukowców oprogramowanie do walidacji, weryfikacji i oceny niepewności (VVUQ) zaawansowanych modeli obliczeniowych zostało użyte do analizy modelu epidemiologicznego CovidSim rozwijanego przez Imperial College London, na którym polegano w walce z pandemią w Wielkiej Brytanii. Artykuł przedstawia ocenę jakości działania modelu CovidSim przy uwzględnieniu niepewnych lub zmiennych parametrów wejściowych. 

Większość obliczeń przeprowadzono dzięki zasobom PCSS. W wymagających obliczeniach wykorzystano narzędzie QCG-PilotJob rozwijanego w Dziale Aplikacji i Usług Wielkiej Skali. Analiza wykazała, że model jest bardzo wrażliwy na niektóre z parametrów i prezentuje znaczne odchylenie w odniesieniu do obserwowanych danych.

Artykuł „The impact of uncertainty on predictions of the CovidSim epidemiological code”: www.nature.com/articles/s43588-021-00028-9

Źródło informacji: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN