Aplikacja sprawdzająca obecność w przedszkolach

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Platforma Nabór to narzędzie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, które służy do rekrutacji online do szkół i przedszkoli. Pozwala na tworzenie raportów dotyczących płatności i wysyłanie komunikatów do rodziców. Nowy moduł służy do odnotowywania obecności dziecka w żłobku czy przedszkolu.

dzieci bbc creative 1w20Cysy1cg unsplash

Platforma Nabór z punktu widzenia placówki oświatowej podzielona jest na dwa moduły: Rekrutacja i Praca bieżąca. Pierwszy moduł pozwala na przeprowadzanie rekrutacji do placówek, natomiast drugi służy do przechowywania aktualnych informacji na temat przydziału uczniów do oddziałów.

Prace nad systemem trwają od 2003 r., ale jest on cały czas wzbogacany o nowe funkcjonalności. W ubiegłym roku do systemu dodano nowy moduł Nabór-Obecność. Korzystają już z niego przedszkola.

Aplikacja zamiast monitora

​Jak działa nowy moduł Nabór-Obecność? Za pośrednictwem swoich smartfonów rodzice mogą zaznaczyć obecność dziecka w placówce oświatowo-wychowawczej lub poinformować wychowawców o nieobecności. To rozwiązanie innowacyjne, wygodne i dużo tańsze, niż montowanie w przedszkolach i żłobkach specjalnych monitorów pozwalających na zaznaczenie wejścia dziecka do placówki. Co więcej, koszt utrzymania dotyczy jedynie obsługi systemu, nie ma konieczności inwestycji w dodatkowe sprzęty.

Przedszkola używające systemu Nabór oferują rodzicom rozpoczęcie korzystania z nowego modułu Nabór-Obecność. Ponadto, jeśli placówka nie użytkuje jeszcze systemu Nabór, może wykupić wyłącznie aplikację Nabór-Obecność, pozwalającą na kontrolę frekwencji podopiecznych.

Następca papierowego dziennika

System jest łatwy w obsłudze – pracownicy przedszkoli i żłobków mogą wybrać w aplikacji konkretny rocznik i grupę, której obecność chcą sprawdzić. Mogą także generować raporty z danymi o frekwencji.

Przedszkole zyskuje narzędzie umożliwiające nie tylko kontrolę rzeczywistego czasu pobytu dzieci, która odbywała się do tej pory w wersji tradycyjnej w papierowym dzienniku, ale także wygodę rozliczania godzin i spożytych posiłków. Możemy zintegrować np. raporty płatnicze z systemem księgowym w danym mieście. Jest także możliwość wysyłania komunikatów do rodziców – wyjaśnia Andrzej Gogulski, współtwórca aplikacji w PCSS.

Rodzice z kolei w aplikacji mają dostęp m.in. do proponowanego menu danego dnia, danych dotyczących obecności, opłat czy komunikatów od opiekunów placówki. Mają też pełną kontrolę nad wykazywanymi godzinami pobytu czy liczonymi posiłkami.

Platformy używają już przedszkola z Nowego Tomyśla, Lubonia, Pobiedzisk, Słupcy oraz Mławy.

Więcej szczegółów na stronie www.nabor.pcss.pl.

Oprac. na podstawie informacji Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN