Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur - wiadomości w skrócie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Prezentujemy aktualności w skrócie z Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu.   

Wiadomości:

 • W dniach 30.03-1.04.2015 Dyrektor ML, Profesor Mirosław Miller przebywał z kilkudniową wizytą w Moskwie. Głównym celem wizyty było spotkanie z Dyrektorem Departamentu Nauki i Technologii Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej, S.V. Salikhovem. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Ambasady RP w Moskwie, Naczelnik Departamentu Spraw Międzynarodowych rosyjskiego Ministerstwa oraz profesorowie współpracujący z ML: Prof. G.S. Burkhanov oraz Prof. E.P. Khlybov. Omawiano bieżącą sytuację i konsekwencje reformy Rosyjskiej Akademii Nauk oraz systemu finansowania nauki w Rosji dla dalszego udziału Rosji w Międzynarodowym Laboratorium. Dyrektor  S.V. Salikhov zapewnił polską delegację, że Rząd Federacji Rosyjskiej będzie wspierał międzynarodowe inicjatywy, z których ML jest jedną z ważniejszych. Prof. Miller przekazał pisemne informacje o ML oraz o udziale rosyjskich naukowców w pracach badawczych w naszym Laboratorium w ostatnich kilku latach. Dyrektor odbył w Moskwie szereg innych spotkań, w tym z Prof. A.F. Andreevem, przewodniczącym Rady Naukowej ML, Prof. K.A. Solncevem, Dyrektorem Instytutu Metalurgii im. Baikova i Wiceprezydentem Rosyjskiej Akademii Nauk, Prof. A.N. Vasilievem, Kierownikiem Katedry Niskich Temperatur Moskiewskiego Uniwersytetu im. Lomonosowa oraz dziekanami wydziałów Fizyki i Chemii tegoż uniwersytetu. W spotkaniu na Wydziale Fizyki Moskiewskiego Uniwersytetu wzięli udział kierownicy katedr już współpracujących albo planujących współpracę z ML.

 • Profesor Krzysztof Rogacki został powołany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizycznego w skład Komitetu Naukowego XLIII Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się w Kielcach w dniach 6-11 września 2015 r.

 • 19 lutego 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy SML (Smart Materials Lab) z udziałem przedstawicieli zainteresowanych placówek naukowo-badawczych Wrocławia (INTiBS PAN, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Instytut Elektrotechniki).

 • Międzynarodowe Laboratorium zostało współorganizatorem XVII Krajowej Konferencji Nadprzewodnictwa. Odbędzie się ona w terminie 25-30 października br. w Karpaczu.

Interesujące seminaria:

 • Prof. dr hab. R. Puźniak (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) 
  „Anisotropy of the superconducting state parameters and magnetic order in iron-based superconductors”
 • Prof. dr hab. T.K. Kopeć (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)
  „Fermiony Diraca, Weyla czy Majorany? Koncepcje kwantowo relatywistyczne we współczesnej fizyce ciała stałego”

Najnowsze publikacje:

 • Jinlei Yao, O. Isnard, A.V. Morozkin, T.I. Ivanova, Yu.S. Koshkid׳ko, A.E. Bogdanov, S.A. Nikitin, W. Suski
  “Magnetic order and crystal structure study of YNi4Si-type NdNi4Si”
  Journal of Solid State Chemistry, 2015 Vol. 222
 • T. Cetner, A. Morawski, D. Gajda, W. Häßler, M. Rindfleisch, M. Tomsic, A. Zaleski, T. Czujko, E. Żuchowska and P. Przysłupski
  “Hot isostatic pressing of multifilamentary MgB2 wires in solid state media for large scale application”
  Superconductor Science and Technology, Volume 28,No 4, 2015
 • Tereshina, I.; Ckwik, J.; Tereshina, E.; Politova, G.; Burkhanov, G.; Chzhan, V.; Ilyushin, A.; Miller, M.; Zaleski, A.; Nenkov, K.; Schultz, L.
  “Multifunctional Phenomena in Rare-Earth Intermetallic Compounds With a Laves Phase Structure: Giant Magnetostriction and Magnetocaloric Effect”
  IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 50 Issue:11
 • S.S. Krishtopenko, K.V. Maremyanin, K.P. Kalinin, K.E. Spirin, V.I. Gavrilenko, N.V. Baidus, B.N. Zvonkov
  “Exchange Enhancement of the Electron g Factor in Strained InGaAs/InP Heterostructures”
  Semiconductors, 2015, Volume 49, Issue 2

Wrocław 15.04.2015