Forum Młodych Mistrzów - nagrody dla młodych naukowców z PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

29 stycznia 2016 r. minister Anna Streżyńska wręczyła nagrody laureatom sesji „Forum Młodych Mistrzów – ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”. Uroczystość wręczenia nagród, przyznanych podczas XXI Forum Teleinformatyki, odbyła się w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Nagroda główna została przyznana Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów za wynik badań dotyczących taksonomii walut kryptograficznych (tzw. kryptowaluty) i odebrana przez nadzorującego ten projekt p. Michała Grelę i przez kierującego Centrum dr. Kamila Kuleszę.

Badania były realizowane na zlecenie i za pieniądze jednej z większych na świecie kopalni bitcoinów, której prezes dr Leszek Rychlewski był również obecny na ceremonii wręczenia nagród. Celem prac badawczych było stworzenie taksonomii kryptowalut i określenie ich cech, które odniosły największy sukces. Dążono do opracowania listy wymagań dla potrzeb projektowania nowej kryptowaluty mającej docelowo zastąpić bitcoina. Realizacja takiego tematu ma duże znaczenie nie tylko w obszarze komercyjnym. Jest ona również dowodem aktywnego udziału zespołów działających w PAN w intelektualnym wyścigu tworzenia najnowszych technologii, w obszarze, który powstaje i zmienia się tak szybko, że dopiero zaczyna być zauważany przez środowisko akademickie.

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów (www.maths.com.pl) działa w ramach struktur Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Korzystając z najlepszych brytyjskich wzorców, Centrum rozwija współpracę pomiędzy środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami chcącymi usprawnić swoje procesy biznesowe, produkty i usługi za pomocą metod matematycznych i informatycznych.

Forum Młodych Mistrzów
Minister Anna Streżyńska i przedstawiciele Rady Forum Teleinformatyki wręczają nagrodę panu Michałowi Greli i doktorowi Kamilowi Kuleszy
Forum Młodych Mistrzów
Na zdjęciu: Anna Streżyńska (minister cyfryzacji), Pani Minister Edyta Bielak-Jomaa (Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), członkowie Rady Programowej Forum Teleinformatyki, doktor Leszek Rychlewski, laureaci