Badania potwierdzają: pandemia negatywnie wpłynęła na zdrowie psychiczne

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W czasie pandemii pogorszyło się nasze samopoczucie. Pokazują to międzynarodowe badania przeprowadzone wśród ponad 13 tys. mieszkańców z 12 krajów. Polski wkład w analizę mają naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

depresja_news_18-01-2021.jpg

Zespół badaczy z 12 państw, w tym z Instytutu Nenckiego PAN, ustalił czynniki wpływające na pogorszenie stanu psychicznego podczas pandemii koronawirusa.

Anonimowo przebadano 2734 pacjentów na całym świecie pod kątem pogorszenia ich wcześniejszych schorzeń psychiatrycznych podczas pandemii COVID-19. Do weryfikacji wykorzystano niezależne badanie kliniczne 318 pacjentów psychiatrycznych ze Stanów Zjednoczonych. Częścią badania była także ankieta online, w której wzięło udział ponad 13,3 tys. osób.

Badanie kliniczne w Stanach Zjednoczonych potwierdziło pogorszenie się stanu psychicznego podczas pandemii COVID-19 u osób już wcześniej zmagających się z problemami psychicznymi. Naukowcy zidentyfikowali nowe objawy, które wymagały interwencji u ponad połowy pacjentów. Najczęściej była ta konieczność dostosowania dawki leków lub rozpoczęcie stosowania nowych medykamentów. Ponadto okazało się, że:

  • wśród polskich ankietowanych, którzy jeszcze przed pandemią cierpieli na zaburzenia psychiczne, 54% odczuło pogorszenie stanu z powodu pandemii,
  • czynnikiem najbardziej zwiększającym szanse na pogorszenie nastroju było poczucie braku kontroli (90%), a następnie płeć żeńska (70%) i brak interakcji z innymi (56%),
  • osoby starsze lepiej znosiły psychicznie ograniczenia związane z pandemią niż osoby młodsze.

Naukowcy podali też metody, jak zapobiegać pogorszeniu psychicznego stanu zdrowia: „W naszych badaniach wykazaliśmy, że codzienne ćwiczenia, nawet 15-minutowe, a najlepiej godzinne, zwiększają odporność na zaburzenia. Oprócz tego okazało się, że korzystanie z mediów społecznościowych, tak jak wcześniej, również działa ochronnie. Wreszcie, bardzo pomocna może być możliwość dzielenia się obawami z bliskimi. Zachowanie dystansu społecznego nie powinno bowiem oznaczać izolacji społecznej” – mówi dr Ali Jawaid z Instytutu Nenckiego.

Z Polski, oprócz specjalistów z Instytutu Nenckiego PAN, w przedsięwzięciu uczestniczyli także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cały artykuł podsumowujący badania „Worsening of Preexisting Psychiatric Conditions During the COVID-19 Pandemic”.

Źródło informacji: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN