Paradoksy w ochronie zdrowia

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Z jednej strony zdrowie traktujemy jako najwyższą wartość, a z drugiej – przyglądamy się mu w kategorii rachunku ekonomicznego. Nowa monografia Komitetu Zdrowia Publicznego PAN „Antynomie systemu ochrony zdrowia” prezentuje z różnych perspektyw system opieki zdrowotnej i sposoby na jego poprawę.

20220105_ant2.jpg

Polski system ochrony zdrowia od dawna jest przedmiotem wszechobecnej dyskusji, która rzadko jednak wykracza poza tematykę szczegółowych problemów czy konkretnych dziedzin. Tym razem stało się inaczej – monografia „Antynomie systemu ochrony zdrowia” pod redakcją prof. Krzysztofa Opolskiego, prof. Tomasza Zdrojewskiego i Zuzanny Opolskiej wydana przez PAN, przedstawia nierozwiązywalne od lat sprzeczności, leżące u podstaw systemów opieki zdrowotnej i utrudniających ich doskonalenie.

Istotą książki jest ukazanie dylematów dwóch światów – wartości i potrzeb, a także ich realizacji. Tego zadania podjęli się polscy eksperci z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, zarządzania i polityki. Wśród autorów artykułów są pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ministerstwa Zdrowia, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wojskowego Instytutu Medycznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Akademii Ignatianum, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Uniwersytetu w Uppsali, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk napisał o książce w recenzji: „Monografia „Antynomie ochrony systemu zdrowia” podejmuje tematykę problemów, wyzwań i paradoksów stojących przed zdrowiem publicznym w Polsce. Chociaż ostatnie z nich rzadko i niesłusznie, czego dowodzą autorzy, są przedmiotem dyskusji, to tym razem znajdują się w centrum zainteresowania. Książka jest interesująca z punktu widzenia różnorodności tematyki zarówno dla praktyków medycyny, jak i polityków czy ekonomistów, którzy podejmować muszą istotne decyzje o wysokości nakładów i ich alokacji na poszczególne działy medycyny”.

Prof. Michał Kleiber w recenzji skomentował: „Nikt nie ma wątpliwości, że efektywna organizacja systemu opieki zdrowotnej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi społeczeństwami. Odnosząc się do tego wyzwania i podkreślając szeroko wieloaspektowe znaczenie zdrowia obywateli, uznani eksperci podjęli się przedstawienia nierozwiązywalnych od lat sprzeczności, leżących u podstaw systemów ochrony zdrowia i utrudniających ich doskonalenie. «Antynomie systemu ochrony zdrowia» jest więc książką niezwykle aktualną rzucającą nowe spojrzenie na konflikty wynikające z braku możliwości finansowych, problemów organizacyjnych i rosnących wymagań technologicznych”.

Cała publikacja „Antynomie systemu ochrony zdrowia” jest dostępna w wersji cyfrowej.

Oprac. na podstawie informacji prof. Tomasza Zdrojewskiego