Profesor Jakub Fichna nagrodzony przez UEG

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

United European Gastroenterology uhonorowało prof. Jakuba Fichnę, Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych PAN, Rising Star Award – nagrodą przyznawaną przez Komitety Narodowy i Naukowy UEG. Corocznie wyróżnienie to przyznawane jest 8-10 naukowcom zajmującym się badaniami klinicznymi.

Nagroda Rising Star przyznawana jest osobom o udokumentowanym międzynarodowym  dorobku, prowadzącym badania wysokiej jakości i wykazującym się niezależnością naukową. W 2015 roku wyróżniono 8 osób z Niemiec, Polski, Szwecji, Holandii i Belgi. Prof. Jakub Fichna jest pierwszym Polakiem, który otrzymał UEG Rising Star Award.

Dr hab. n. med. Jakub Fichna, prof. UMed, jest kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematykę jego pracy badawczej stanowią zagadnienia z zakresu fizjologii i patofizjologii układu pokarmowego. Zajmuje się zarówno projektowaniem i syntezą nowych potencjalnych leków oraz określaniem ich właściwości biologicznych, jak i badaniem mechanizmów leżących u podstaw chorób zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego. W bieżącym roku prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN, przyznał prof. Jakubowi Fichnie Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wskazanie nowych potencjalnych celów farmakologicznych oraz opracowanie nowych form terapii chorób czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego.