Wszechnica PAN - Wykład „Czy wybrańcy bogów umierają młodo - nagły zgon sportowców”

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Sportowcy umierają nagle czterokrotnie częściej niż ich rówieśnicy nie uprawiający sportu. Przyczyną nagłego zgonu są choroby serca usposabiające do groźnych zaburzeń rytmu, u młodszych sportowców choroby o podłożu genetycznym, najczęściej kardiomiopatia przerostowa i arytmogenna oraz anomalie tętnic wieńcowych; u starszych sportowców - choroba wieńcowa.

Istnieją przesłanki by sądzić, że sam długotrwały intensywny wysiłek fizyczny może mieć niekorzystny wpływ na przebudowę mięśnia sercowego, szczególnie prawej komory, i powodować uszkodzenie będące substratem dla zaburzeń rytmu. Sporty wytrzymałościowe mogą także zwiększać ryzyko incydentów wieńcowych. Badania przesiewowe sportowców obejmujące wykonanie elektrokardiogramu pozwalają na wykrycie większości chorób odpowiedzialnych za nagły zgon w sporcie. Dyskwalifikacja sportowców obarczonych groźnymi chorobami serca istotnie zmniejsza ryzyko nagłego zgonu.

Wykład pt. "Czy wybrańcy bogów umierają młodo – nagły zgon sportowców" odbędzie się 9 marca 2016 r. o godz. 17.30, ulica Nowy Świat 72 w Warszawie (Pałac Staszica, sala nr 05), poprowadzi prof. Katarzyna Biernacka z Instytutu Kardiologii.

Czy wybrańcy bogów umierają młodo - nagły zgon sportowców