Co się zdarzyło w czerwcu w Stacji Naukowej PAN w Paryżu

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polsko-Francuski Kongres Geograficzny (Assises franco-polonaises de Géographie) odbywał się od 1 do 4 czerwca w Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Towarzyszyły mu dwie wystawy: „Podróże przez historię” oraz „Geografia polska – tradycja i współczesność”, która będzie prezentowana do września. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Fot 1

Wystąpienie J. E. dra Andrzeja Byrta, Ambasadora Polski we Francji na wieczorze inauguracyjnym Polsko-francuskiego Kongresu Geograficznego, 1 czerwca 2016 r., Ambasada RP w Paryżu.

 

Fot.2
Wystąpienie prof. Marka Więckowskiego, Dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu na wieczorze inauguracyjnym Polsko-francuskiego Kongresu Geograficznego, 1 czerwca 2016 r., Ambasada RP w Paryżu.

Fot 3
Fotografia zbiorowa podczas wieczoru inauguracyjnego Polsko-francuskiego Kongresu Geograficznego, 1 czerwca 2016 r., Ambasada RP w Paryżu.

Fot. 4
Podpisanie konwencji o współpracy między Polskim Towarzystwem Geograficznym a Francuskim Narodowym Komitetem Geograficznym podczas wieczoru inauguracyjnego Kongres, 1 czerwca 2016 r., Ambasada RP w Paryżu.

Fot. 5

Słowo wstępne prof. Marka Więckowskiego na otwarciu obrad Polsko-francuskiego Kongresu Geograficznego, 2 czerwca 2016 r.


Fot. 6a

Fot.6b

Otwarcie wystawy „Geografia polska – tradycja i współczesność” w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 2 czerwca 2016 r.

Fot. 7Wystawa „Geografia polska – tradycja i współczesność”, która będzie prezentowana w Stacji Naukowej PAN w Paryżu do września 2016 r.

Fot.8Wyjazd terenowy do Saint-Denis pod Paryżem, 2 czerwca 2016 r.

Fot.9

Obrady Polsko-francuskiego Kongresu Geograficznego w Bibliotece Polskiej w Paryżu 3 czerwca 2016 r.

Fot.10
Zwiedzanie wystawy „Podróże przez historie” prezentowanej w Bibliotece Polskiej w Paryżu, 3 czerwca 2016 r.

Fot. 11a

Fot.11b
Wyjazd terenowy do Dunkierki 4 czerwca 2016 r. – zwiedzanie biblioteki i kampusu uniwersyteckiego

Kongres został objęty honorowym patronatem J. E. Ambasadora RP we Francji, pana dr Andrzeja Byrta oraz J. M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pana Profesora Wojciecha Nowaka. Organizatorami były: Stacja Naukowa PAN w Paryżu, Ambasada RP w Paryżu, Biblioteka Polska w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.