W przededniu obchodów 700-lecia lokacji miasta Lublina

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

akt lokacyjny small
Akt lokacyjny miasta, foto: Lubelskie Archiwum Cyfrowe

W 2017 r. Lublin obchodzić będzie 700-lecie założenia. Przez siedem wieków dziejów gród i miasto dzieliło los całej Polski. To Lublin jest miejscem, w którym zawarto unię polsko–litewską, dając podwaliny pod jedno z europejskich mocarstw. To miasto zapisało też swoje chlubne karty w czasach licznych wojen i walk o niepodległość Polski, było także miejscem wielu osiągnięć związanych z szeroko pojętą kulturą i nauką.

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Katedra Historii XIX w. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – przy wsparciu organizacyjnym władz miasta Lublina – inaugurują obchody 700-letniej rocznicy lokacji miasta sesją naukową, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2016 r. w Trybunale Koronnym. Lubelscy historycy, historycy sztuki i literatury przybliżą na niej ciekawe dzieje miasta, a także jego oryginalne związki z innymi krajami Europy. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w obradach wszystkich zainteresowanych odkrywczymi wątkami historii miasta i ludzi. Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży lubelskich szkół i ich wychowawców. Tylko poznanie historii może pomóc w budowaniu dumy młodych Lublinian z ich „małej ojczyzny”.
http://www.kul.pl/lublin-miasto-i-ludzie-w-przededniu-obchodow-700-lecia-miasta,art_69576.html

 

Pieczecie pod aktem Unii Lubelskiej small

Podziemia Starego Miasta w Lublinie 3 small

Zamek Lubelski small

foto: www.lublin.eu