Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej dołącza do EU-LIFE

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) został pierwszym polskim członkiem prestiżowego konsorcjum EU-LIFE. Skupia ono wiodące w dziedzinie nauk o życiu instytuty badawcze z państw europejskich.

Komórki

„Z przyjemnością witamy partnera, który podziela nasze wartości, otwartość i zobowiązanie do promowania doskonałości naukowej i z entuzjazmem zaangażuje się w działania podejmowane przez EU-LIFE” – powiedział przewodniczący EU-LIFE, prof. Rene Medema.

Rada Dyrektorów EU-LIFE uznała, że MIBMiK doskonale spełnia kryteria przyjęcia i wpisuje się w działalność EU-LIFE jako niezależny instytut, który jest rozpoznawalny w Polsce i za granicą, dzięki promowaniu doskonałości naukowej i wypracowywaniu najlepszych praktyk prowadzenia badań.

EU-LIFE tworzą cieszące się międzynarodowym uznaniem instytucje, które prowadzą wysokiej jakości badania, aktywnie dzielą się wiedzą i wspierają rozwój talentów. Organizacja jest również ważnym uczestnikiem europejskiej polityki naukowej oraz dialogu politycznego krajów UE.

Wśród członków konsorcjum są m.in. Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association (MDC, Niemcy), European Institute of Oncology (IEO, Włochy), Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM, Austria), The Babraham Institute (Babraham, Wielka Brytania).

Źródło informacji: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej