Konkurs Dioscuri: zgłoszenia do 23 marca 2020 r.

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Trzy centra doskonałości naukowej zostaną wybrane w ramach trzeciej już edycji prestiżowego programu Dioscuri. To inicjatywa niemieckiego Towarzystwa Maxa Plancka i Narodowego Centrum Nauki.

logo-startowa2019.jpg

Konkurs jest adresowany do wybitnych uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyłonieni liderzy założą i poprowadzą grupy badawcze. Każde centrum otrzyma 300 tys. euro rocznie (przewidziano finansowanie na 5 lat).

Centra Dioscuri mogą być zakładane na polskich uniwersytetach lub w jednostkach badawczych. Zgłoszenia można przesyłać do 23 marca 2020 r. Szczegóły są dostępne na stronie programu.

Sukcesy naukowców PAN

To już trzecia edycja konkursu Dioscuri. Poprzednią rozstrzygnięto w 2019 r. Wybrano wówczas 3 liderów – wszystkich związanych z Polską Akademią Nauk (PAN). Są to: matematyk Paweł Dłotko (Instytut Matematyczny PAN), biolog Gracjan Michlewski (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej) oraz fizyk teoretyczny Bartłomiej Wacław (Instytut Chemii Fizycznej PAN).

Laureatów pierwszej edycji poznaliśmy  w 2018 r. To dwójka biologów molekularnych z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego – Aleksandra Pękowska i Grzegorz Sumara.

O programie

Program Dioscuri zakłada utworzenie i wspieranie centrów doskonałości naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. To inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka realizowana wspólnie z Narodowym Centrum Nauki. Finansują ją polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań.

Źródło informacji i grafiki: Towarzystwo Maxa Plancka, Narodowe Centrum Nauki