Liczymy się dla Polski! Powszechny spis ludności 2021

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

1 kwietnia rusza Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań organizowany co 10 lat. W tym roku przeprowadzany jest w formie on-line. Udział w spisie jest obowiązkowy. 

COVER PHOTO LinkedIn 2325x395 WARIANT 1 B

Powszechny spis ludności ma znaczenie dla wszystkich Polaków – jego rezultaty mają wpływ na m.in. tworzenie budżetów samorządowych i przyznawanie subwencji państwowych.

„Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej” – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Z informacji zebranych podczas spisu korzystają także przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Wyniki spisu, takie jak m.in. liczba mieszkańców, wpływają także na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim.

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, w komentarzu udzielonym „Rzeczpospolitej” zauważa wpływ pandemii na organizację spisu 2021 w formie on-line – praca zdalna podniosła kompetencje cyfrowe społeczeństwa, również wśród osób starszych, a możliwość spisania się wydłużono o trzy miesiące. Jednocześnie prof. Gołata przekonuje do udziału w spisie:

„Przeszacowanie lub niedoszacowanie populacji rodzi konsekwencje liczone w milionach lub nawet w miliardach złotych. Przed nami rozdział gigantycznych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Bez znajomości stanu i struktury ludności oraz rozkładu przestrzennego, sprawiedliwy podział pieniędzy byłby niemożliwy. Na podstawie danych spisu powszechnego Ministerstwo Finansów szacuje wielkość wpływów podatkowych. Dane o strukturze wiekowej i terytorialnej ludności są niezbędne Ministerstwu Zdrowia w skutecznej walce z pandemią. Trudno planować wydatki na edukację bez pełnej wiedzy o liczbie uczniów w poszczególnych regionach. Nie ma ministerstwa czy centralnego urzędu, które nie musi korzystać z danych pochodzących ze spisu powszechnego. Dane zawarte w roczniku statystycznym są potrzebne każdemu przedsiębiorcy, każdemu zarządowi budującemu strategię firmy”.

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji oraz aplikacja spisowa na stronie Narodowego Spisu Powszechnego 2021.