Koronawirus na celowniku

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Rozpoczynamy cotygodniowe spotkania on-line z naukowcami z różnych dziedzin, którzy będą odpowiadać na pytania związane z epidemią, szczepieniami i ogólną profilaktyką COVID-19. Pierwsza rozmowa 21 kwietnia z prof. Jerzym Duszyńskim, biochemikiem, prezesem PAN. Cykl spotkań organizują Centrum Nauki Kopernik i Polska Akademia Nauk.

820x366_jerzy_duszynski.png

Celem spotkań jest poznanie wątpliwości oraz dostarczenie obiektywnych informacji, ułatwiających wyrobienie sobie zdania i podjęcie osobistych decyzji związanych z pandemią COVID-19 i szczepieniami. Odwołując się do wiedzy naukowej, zaproszeni eksperci pomogą zinterpretować zagadnienia wywołujące niezrozumienie i niepewność. Goście przełożą wyniki badań naukowych na treści zrozumiałe w kontekście zwykłych ludzkich doświadczeń oraz społecznych potrzeb i wartości.

Inauguracyjne spotkanie

21 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Koronawirus na celowniku”. Gościem będzie prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19, którego zadaniem jest monitorowanie przebiegu epidemii w Polsce oraz naukowa analiza możliwych scenariuszy jej rozwoju. Rozmowę poprowadzi Irena Cieślińska, dyrektor programowa Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia będzie możliwość zadawania pytań.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk, biochemik, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie (2003–2008), krajowy delegat do prac BioMedSciences European Strategy Forum for Research Infrastructures (2005–2009) oraz do Globalnego Forum Naukowego OECD (od 2007 r.), członek Akademia Europaea w Londynie (od 2012 r.) oraz Rady Nadzorczej Institute for Research in Biomedicine w Barcelonie (od 2013 r.). Przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19. Od czerwca 2020 r. interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 przy prezesie PAN opublikował 13 szczegółowych stanowisk. Sformułował w nich zalecenia nie tylko dla służb publicznych, ale także dla całego społeczeństwa.

Wszystkie stanowiska są dostępne na naszej stronie: Zespół ds. COVID-19 (pan.pl).

Członkami zespołu PAN ds. COVID-19 są: prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński), dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski), prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Będą oni gośćmi kolejnych spotkań w ramach cyklu.