Szczepienia. Jak podjąć właściwą decyzję?

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Na to pytanie odpowie dr hab. Tomasz Smiatacz podczas spotkania on-line, które odbędzie się 5 maja o godz. 19. Nasz gość jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i zakaźnych, profesorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN. To kolejne spotkanie z cyklu „Koronawirus na celowniku” organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik i Polską Akademię Nauk.

820x366_odc_03_smiatacz.png

Decyzja o tym, czy się zaszczepić, powinna być podejmowana w oparciu o bilans korzyści i strat. Odpowiedzialność wymaga, aby pod uwagę brać nie tylko aspekt indywidualny („Co ja zyskam/stracę?”), ale także społeczny. Bo decyzja każdej jednostki ma wpływ na innych, w tym osoby najbliższe, a także na to, jak szybko epidemia w kraju zostanie opanowana i wszyscy będziemy mogli wrócić do normalnego życia.

Wykład „Szczepienia. Jak podjąć właściwą decyzję?” będzie można oglądać 5 maja o godz. 19.00 na YouTubie.

Chociaż argumenty „za” wydają się oczywiste, poziom kontestacji szczepień jest w Polsce  na dość wysokim poziomie. Gotowość do zaszczepienia deklaruje ok. 60 proc. społeczeństwa, reszta wyraża większą lub mniejszą niechęć. Może ona wynikać z obaw przed skutkami ubocznymi szczepionek, niewiary w ich skuteczność, braku zaufania do naukowców i naukowczyń oraz koncernów farmaceutycznych. Czasem kryje się za nim przekonanie, że może lepiej poczekać aż się inni zaszczepią. Wszystkie te wątpliwości można zrozumieć. Chodzi o to, by rozważyć je w sposób racjonalny, podbudowany wiedzą, doświadczeniem lekarzy i lekarek oraz naukowców i naukowczyń.

Dr hab. Tomasz Smiatacz to lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i zakaźnych, adiunkt i kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor ds. studenckich na tym uniwersytecie, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, członek interdyscyplinarnego zespołu ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Gośćmi kolejnych spotkań w cyklu będą specjaliści z interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN. Od czerwca 2020 r. zespół opublikował 13 szczegółowych stanowisk. Sformułował w nich zalecenia nie tylko dla służb publicznych, ale także dla całego społeczeństwa.

Wszystkie stanowiska są dostępne na naszej stronie: Zespół ds. COVID-19.

Członkami zespołu PAN ds. COVID-19 są: prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński), dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski), prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) i dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny). Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk).

Obejrzyj poprzednie spotkania w ramach cyklu „Koronawirus na celowniku”:

21 kwietnia – spotkanie z prof. Jerzym Duszyńskim, prezesem PAN

28 kwietnia – „Epidemiologia przeciw COVID-19” – spotkanie z dr hab. Magdaleną Rosińską