Współpraca naukowa z Japońskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polska Akademia Nauk i Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki (JSPS) ogłaszają konkurs na propozycje nowych, wspólnych projektów badawczych oraz wspólnych seminariów naukowych. Realizacja projektów ma nastąpić w latach 2023-24 w ramach porozumienia o współpracy naukowej.

Współpraca w ramach naukowego projektu mobilnościowego

  • Zakres tematyczny: nauki humanistyczne, społeczne, nauki o życiu (szczegółowy wykaz tematów)
  • Maksymalna liczba projektów do dofinansowania: dwa
  • Maksymalny czas trwania projektu: dwa lata
  • Termin rozpoczęcia projektów – 1 kwietnia 2023 r.

Finansowanie projektów mobilnościowych

W ramach projektu można wnioskować o max. 50 dni pobytu w instytucji goszczącej. Kwota dofinansowania projektu ze strony PAN to 13,5 tys. zł/rok, maksymalna kwota dofinansowania na cały projekt to 27 tys. zł. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do kraju goszczącego. Strona goszcząca pokrywa koszty utrzymania, podróży wewnętrznych oraz ubezpieczenia.

Ostateczny termin składania wniosków projektowych: 06.09.2022.

Organizacja seminariów polsko-japońskich

  • Zakres tematyczny: Humanities, Social Sciences, Natural Sciences (szczegółowy wykaz tematów)
  • Maksymalna liczba seminariów na rok: jeden
  • Maksymalny czas trwania seminarium: do jednego tygodnia, do odbycia pomiędzy 01.04.2023 r. - 31.03.2024 r. Dni spędzone w podróży nie wliczają się do limitu dni, w których odbywać się będzie seminarium.

Finansowanie organizacji seminariów

Kwota dofinansowania organizacji jednego seminarium to max. 13,5 tys. zł (w przypadku organizacji wydarzenia w Polsce). Strona goszcząca pokrywa koszty utrzymania, podróży wewnętrznych oraz ubezpieczenia dla uczestników seminarium z kraju wysyłającego, a także koszty organizacji wydarzenia. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży uczestników do kraju goszczącego.

Ostateczny termin składania wniosków: 06.09.2022.

Zgłoszenia projektów na dwujęzycznych formularzach „Zgłoszenie polsko - ... projektu wymiany osobowej” dostępnych na stronie internetowej należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres renata.kuskowska@pan.pl, każdy wniosek w osobnym pliku.

Wszelkie zapytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail renata.kuskowska@pan.pl.