Przedstawiciele PAN wzięli udział w UN Global Colloquium of University Presidents dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W dniach 11–14 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Prezydenta Uniwersytetu Yale, profesora Petera Saloveya, profesor Jerzy Duszyński, prezes PAN, uczestniczył w Światowym Kolokwium pod egidą Narodów Zjednoczonych „Zachowanie dziedzictwa kulturowego: wyzwania i strategie”. Kolokwium miało miejsce w New Haven, Connecticut. Prezesowi PAN towarzyszył profesor Roman Kozłowski z krakowskiego Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

Od lewej: prof. Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, prof. Jerzy Duszyński – Prezes PAN, Ban Ki-moon – Sekretarz Generalny ONZ; Yale 2016

W kolokwium brało udział 30 prezydentów, rektorów i kanclerzy instytucji naukowych z całego świata (między innymi Princeton University, Brown University, University College London, Uppsala Universitet, Smithsonian Institution, Sorbonne – Universités – Muséum national d’histoire naturelle, University of Ghana, Shandong University, Oxford University, Boğaziçi University), jak również towarzyszący im eksperci, którzy obradowali oddzielnie. W ramach kolokwium odbyły się liczne wykłady, w tym Iriny Bokovej, dyrektor generalnej UNESCO, i Ban Ki-moona, sekretarza generalnego ONZ.

W zgodnej opinii przedstawicieli uniwersytetów i instytucji badawczych z całego świata zebranych w Yale, badania nad ochroną dziedzictwa kultury są nową, szybko rozwijającą się dyscypliną nauki na pograniczu humanistyki, nauk przyrodniczych i inżynierskich. Uczestnicy spotkania utworzyli sieć, która przygotuje kanon literatury, będzie wspierać długookresowe badania nad zrównoważoną ochroną zasobów dziedzictwa oraz zapewni efektywny przepływ wiedzy do praktyki konserwatorskiej i polityki w tej dziedzinie (więcej informacji – http://ungc.yale.edu). Polska Akademia Nauk będzie wspierać te działania wykorzystując swój unikatowy potencjał na rzecz ochrony dziedzictwa i bezpiecznego wykorzystania jego zasobów przez społeczeństwo i gospodarkę.