START dla 121 młodych badaczy

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

29 młodych naukowców związanych z Polską Akademią Nauk otrzymało w tym roku stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ogółem na stypendia przeznaczono prawie 3,5 mln. zł. Dofinansowania w wysokości 28 tys. zł przyznano 121 osobom, trzy najwyżej ocenione przez recenzentów wyróżniono kwotą 36 tys. zł, jedną – dofinansowaniem z Funduszu im. prof. Adama Sobiszewskiego. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 21 maja 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. W programie START co roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów. Mają one wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Laureaci mogą przeznaczyć stypendia na dowolny cel. Jak mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP – To jest dla młodego człowieka pomoc w tym, żeby nie chałturzył, nie dawał korepetycji, nie mył okien w sobotę i niedzielę, tylko żeby rzeczywiście pracował naukowo.

Laureaci stypendium START:

Piotr Achinger – matematyka – Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
Piotr Achinger – matematyka – Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
Rupal Basak – astronomia – Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Rupal Basak – astronomia – Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Michał Bola – psychologia – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
Michał Bola – psychologia – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
Maciej Giedyk – chemia – Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Maciej Giedyk – chemia – Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Katarzyna Głombik – biologia medyczna – Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
Katarzyna Głombik – biologia medyczna – Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
Mateusz Grochowski – prawo – Polska Akademia Nauk
Mateusz Grochowski – prawo – Polska Akademia Nauk
Ewelina Lipiec – biologia molekularna/chemia – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (dyplom odbiera mama Zofia Lipiec)
Ewelina Lipiec – biologia molekularna/chemia – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (dyplom odbiera mama Zofia Lipiec)
Kamila Maliszewska-Olejniczak – biologia molekularna – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Kamila Maliszewska-Olejniczak – biologia molekularna – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Mateusz Michałek – matematyka – Instytut Matematyczny PAN w Warszawie (dyplom odbiera Tomasz Michałek)
Mateusz Michałek – matematyka – Instytut Matematyczny PAN w Warszawie (dyplom odbiera Tomasz Michałek)
Martyna Molak-Tomsia archeologia/biologia molekularna – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
Martyna Molak-Tomsia archeologia/biologia molekularna – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
Piotr Paluch – chemia – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
Piotr Paluch – chemia – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
JoannaPawłowska – hydrologia i oceanologia – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Joanna Pawłowska – hydrologia i oceanologia – Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Emilia Rejmak-Kozicka – biologia molekularna – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Emilia Rejmak-Kozicka – biologia molekularna – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Sebastian Sacharowski – biologia molekularna – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Sebastian Sacharowski – biologia molekularna – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Kamil Skonieczny – chemia – Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Kamil Skonieczny – chemia – Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Magdalena Śniedziewska – literaturoznawstwo – Polska Akademia Nauk
Magdalena Śniedziewska – literaturoznawstwo – Polska Akademia Nauk
Karolina Tomczyk – technologia chemiczna – Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Karolina Tomczyk – technologia chemiczna – Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Alicja Wierzcholska – astronomia – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
Alicja Wierzcholska – astronomia – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Paweł Gładziejewski – filozofia – Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie (nieobecny na uroczystości)

Dawid Głów – biologia molekularna – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (nieobecny na uroczystości)

Michalina Kurnatowska – chemia – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu (nieobecna na uroczystości)

Łukasz Marciniak – inżynieria materiałowa – PAN Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi (nieobecny na uroczystości)

Ewa Niedziałkowska – biochemia – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie (nieobecna na uroczystości)

Michał Pawlak – biologia medyczna – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (nieobecny na uroczystości)

Leszek Pryszcz – bioinformatyka – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (nieobecny na uroczystości)

Filip Ulatowski – chemia – Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (nieobecny na uroczystości)

Justyna Zmorzyńska – biologia molekularna – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (nieobecna na uroczystości)

Jacek Bajkowski – budowa i eksploatacja maszyn – Politechnika Warszawska

Michał Białek – chemia – Uniwersytet Wrocławski

Norbert Bodendorfer – fizyka – Uniwersytet Warszawski

Michał Bogdziewicz – biologia środowiska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katharina Boguslawski – chemia fizyczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jakub Bogusławski – elektronika – Politechnika Wrocławska

Agnieszka Brylak – kulturoznawstwo – Uniwersytet Warszawski

Piotr Brzeski – mechanika – Politechnika Łódzka

Dariusz Brzeziński – informatyka – Politechnika Poznańska

Mateusz Chaberski – kulturoznawstwo – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mateusz Chmurski – literaturoznawstwo – Uniwersytet Warszawski

Radosław Chrapkiewicz – fizyka – Uniwersytet Warszawski

Jakub Cichos – chemia/medycyna – Uniwersytet Wrocławski

Jarosław Edward Czubiński technologia żywności i żywienia – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Maciej Daszuta – historia – Uniwersytet Wrocławski

Mikołaj Deckert – językoznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Hanna Dębska – nauki prawne – Uniwersytet Warszawski

Jakub Dolata – biologia molekularna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maciej Dołęga – matematyka – Uniwersytet Wrocławski

Michalina Duda – historia – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Durka – chemia – Politechnika Warszawska

Łukasz Dusanowski – fizyka – Politechnika Wrocławska

Anna Dyrdał – fizyka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Eckstein – fizyka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jędrzej Gadziński – geografia ekonomiczna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tomasz Gajderowicz – ekonomia – Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Gąbka – chemia – Politechnika Warszawska

Karolina Goraus – ekonomia – Uniwersytet Warszawski

Paulina Górska – psychologia – Uniwersytet Warszawski

Piotr Guńka – chemia – Politechnika Warszawska

Kasper Hanus – archeologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kamil Imbir – psychologia – Uniwersytet Warszawski

Michał Jakubowicz – geologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Jankowska – chemia fizyczna – Uniwersytet Warszawski

Izabela Jośko – kształtowanie środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Paulina Kasperkiewicz – biotechnologia – Politechnika Wrocławska

Piotr Kijanka – automatyka i robotyka – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Piotr Kitowski – historia – prawa – Uniwersytet Gdański

Jakub Kobak – fizyka/nauki o materiałach – Uniwersytet Warszawski

Marek Kolmer – fizyka/chemia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Julianna Kostencka – budowa i eksploatacja maszyn – Politechnika Warszawska

Kamil Kotwica – inżynieria materiałowa – Politechnika Warszawska

Marcin Kotyl – historia – Uniwersytet Wrocławski

Piotr Kubiński – literaturoznawstwo – Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Kurkowiak – genetyka – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Piotr Kwaśniak – inżynieria materiałowa – Politechnika Warszawska

Ewa Laskowska – prawo – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Lewandowska-Andrałojć – chemia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Radosław Łapkiewicz – fizyka – Uniwersytet Warszawski

Natalia Makuch-Dziarska – inżynieria materiałowa – Politechnika Poznańska

Przemysław Malinowski – chemia – Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Markiewicz biologia – medyczna – Gdański Uniwersytet Medyczny

Marcin Markiewicz – fizyka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Artur Mielcarek – inżynieria środowiska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Michał Miętus – biologia molekularna – Uniwersytet Gdański

Katarzyna Niemirowicz – biologia medyczna – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Michał Niezabitowski – automatyka i robotyka – Politechnika Śląska w Gliwicach

Łukasz Okruszek – psychologia – Uniwersytet Warszawski

Paweł Olszewski biologia molekularna – Uniwersytet Gdański

Demis Pandelidis – inżynieria środowiska – Politechnika Wrocławska

Ewa Patyk – chemia fizyczna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wit Pietrzak – literaturoznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Michał Pilc – ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jakub Piwowarski – nauki farmaceutyczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adam Popowicz – automatyka i robotyka – Politechnika Śląska w Gliwicach

Marcin Runowski – inżynieria materiałowa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mateusz Rusiniak – psychologia – Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego

Artur Maciej Rydosz – elektronika – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Julita Sadowska – ekologia – Uniwersytet w Białymstoku

Maksymilian Sas – historia – Uniwersytet Warszawski

Ewa Sell-Kubiak – zootechnika – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Celina Sikorska – chemia – Uniwersytet Gdański

Katarzyna Siuzdak – inżynieria materiałowa – Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej

Izabela Skoczeń – prawo – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Błażej Skrzypulec – filozofia – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Patrycja Sosińska – biologia – medyczna Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Aneta Stachowicz – biologia medyczna – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grzegorz Szczepaniak – chemia – Uniwersytet Warszawski

Adam Szczupak – historia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Michał Szuwarzyński – chemia – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wojciech Szymański – historia sztuki – Uniwersytet Wrocławski

Krzysztof Tomaszewski – medycyna przedkliniczna – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jakub Traczyk – psychologia – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Ewa Małgorzata Wałecka-Zacharska – weterynaria – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Maciej Wielgus – astronomia – Politechnika Warszawska

Grzegorz Wiera – biologia molekularna – Uniwersytet Wrocławski

Marcin Winnicki – budowa i eksploatacja maszyn – Politechnika Wrocławska

Magdalena Zdrowowicz – chemia fizyczna – Uniwersytet Gdański

Kun Zheng – inżynieria materiałowa – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zuzanna Żołek-Tryznowska – inżynieria materiałowa – Politechnika Warszawska

Michał Pilipczuk – informatyka – Uniwersytet Warszawski (wyróżnienie)
Michał Pilipczuk – informatyka – Uniwersytet Warszawski (wyróżnienie)
Piotr Rzymski – biologia środowiska – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wyróżnienie)
Piotr Rzymski – biologia środowiska – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wyróżnienie)
Krzysztof Sośnica – geodezja i kartografia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (wyróżnienie)
Krzysztof Sośnica – geodezja i kartografia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (wyróżnienie)
Bogumiła Świeżewska – fizyka – Uniwersytet Warszawski (wyróżnienie specjalne w ramach funduszu im. prof. Adama Sobiszewskiego)
Bogumiła Świeżewska – fizyka – Uniwersytet Warszawski (wyróżnienie specjalne w ramach funduszu im. prof. Adama Sobiszewskiego)

Zdjęcia Jakub Ostałowski (23)