Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

logo-ncn.png

O granty NCN mogą się starać naukowcy na różnych etapach kariery naukowej, niezależnie od kraju pochodzenia. Granty muszą być prowadzone w podmiocie zlokalizowanym na terenie Polski.

Na stronie aktualizowana na bieżąco jest również lista ofert pracy w projektach finansowanych przez NCN.

 

logo-ncn_en.png

Національний центр науки

Національний центр науки (NCN) підтримує фундаментальні дослідження, фінансуючи науково-дослідні проекти та наукову діяльність через конкурси, насамперед спрямовані на отримання нових знань про основи явищ і спостережуваних фактів без прямого комерційного застосування.

Заявку на отримання грантів NCN можуть подати вчені на різних етапах своєї дослідницької кар’єри, незалежно від країни походження.

Гранти мають бути реалізовані в установі, що знаходиться на території Польщі.

Також на сторінці оновлюється перелік вакансій в проектах, які фінансуються Національним науковим центром.