Programy wsparcia dla naukowców z Ukrainy organizowane przez Polską Akademię Nauk (PAN) we współpracy z partnerami zagranicznymi (09.05.2022)

Polska Akademia Nauk wsparła do tej pory pobyty w jednostkach naukowych PAN blisko 200 badaczek i badaczy, którzy uciekli przed trwającą na terytorium Ukrainy wojną wywołaną przez Federację Rosyjską.

Polska Akademia Nauk jako pierwsze zawarła porozumienie z Narodową Akademią Nauk Ukrainy, tak aby już 1 marca 2022 roku otworzyć nabór dla pierwszych 64 badaczek i badaczy z Ukrainy. Biuro Współpracy z Zagranicą PAN wygospodarowało na ten cel z własnego budżetu ponad milion złotych. Ponadto, środki na pomoc przekazało wiele organizacji międzynarodowych, których Polska Akademia Nauk jest członkiem (PAN informacje).

Następne 130 miejsc dla badaczek i badaczy w jednostkach naukowych PAN zostało sfinansowane ze środków przekazanych przez Narodową Akademię Nauk Stanów Zjednoczonych.

Nadal przyjmujemy darowizny oraz szukamy partnerów, którzy pomogą wesprzeć pobyty badaczek i badaczy z Ukrainy w jednostkach naukowych PAN. Osoby, które otrzymują pomoc, mogą dodatkowo liczyć na zachowanie swojej afiliacji ukraińskiej, co jest niezwykle znaczące dla przyszłości środowiska naukowego Ukrainy.

W najbliższych dniach będziemy informować o nowych możliwościach pomocy, które zostaną uruchomione dzięki wsparciu, między innymi, z Tajwanu i Niemiec.