solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

ERC dla Ukrainy: praca dla naukowców uciekających przed wojną

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) zaapelowała do swoich grantobiorców o zapewnienie tymczasowego zatrudnienia uchodźcom naukowcom oraz personelowi pomocniczemu, takiemu jak technicy i kierownicy laboratoriów z Ukrainy. ERC skontaktowała się ze wszystkimi 5600 obecnymi grantobiorcami i zbiera informacje o aktualnych ofertach pracy. Dane te będą gromadzone i stopniowo publikowane na stronie internetowej ERC i poprzez inne kanały. Inicjatywa jest następstwem oświadczenia Rady Naukowej ERBN wspierającego Ukrainę i jej środowisko naukowe.

Czytaj więcej

Science4Refugees

Science4Refugees i portal EURAXESS udostępniają bazę staży badawczych dostępnych dla uchodźców, pracy w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, zapewniają dostęp do europejskiej wspólnoty badawczej, a także pełen zakres informacji i usług wsparcia dotyczących pracy i życia w Europie. Ukraińscy naukowcy mogą korzystać z inicjatywy Science4Refugees bez konieczności posiadania statusu uchodźcy.

Więcej informacji na stronie Science4Refugees.

 

Science4Refugees (Наука для біженців)

Ініціатива Science4Refugees та портал EURAXESS надають дослідницькі стажування доступні для біженців, роботу на неповний та повний робочий день, доступ до Європейської дослідницької спільноти, а також повний спектр інформаційних та допоміжних послуг щодо роботи та життя в Європі. Українські дослідники мають право скористатися ініціативою Science4Refugees без необхідності мати статус біженця.

Більше інформації на сторінці Science4Refugees.

Pobyty naukowców z Ukrainy w Luksemburgu

Luksemburski Instytut Zdrowia ogłosił nabór na 6 stanowisk dla naukowców z Ukrainy.

Pełna informacja dotycząca pozycji i warunków znajduje się w tabelce poniżej.

Wnioski:

Aplikacje zawierające odniesienie do stanowiska i CV naukowca należy przesyłać na adres email: lih.recruitment@lih.lu

REF:GF-LIH016-month Internship or 12 months Post-Doctoral Fellow in the Deep Digital Phenotyping research unit (DDP) lead by Dr Guy Fagherazzi in the Department of Precision Health

Research Focus: Digital Health, Digital Biomarkers, AI, Epidemiology, Clinical Research

Short project description: Identification of digital vocal biomarkers for chronic disease monitoring

Skill requirements: Training in data science/AI, English writing skills

REF:PN-LIH04 – 6-month Internship (DIOMEDES) in the group of Multiomics Data Science (MODAS) by Dr Petr Nazarov in the Department of Cancer Research

Research Focus: Deconvolution of transcriptomic profiles with focus on treatment resistance signatures

Short project description: application of deconvolution methods to bulk and single-cell RNA-seq data from glioma patients in order to identify components that could be linked to drug resistance

Skill requirements: BSc or MSc

REF:CH-LIH02 – 24-month Post-Doctoral Fellow (starting time : October-November 2022) in the group of Molecular & Translational Allergology (MTA) lead by Dr Christiane Hilger in the Department of Infection and Immunity

Research Focus: Mechanism of allergic sensitization, anaphylaxis, respiratory allergy

Short project description: Advancing diagnosis and treatment of pediatric asthma by digital technology and deep immunophenotyping

Skill requirements: PhD in immunology, Training in immunology, Flow Cytometry, Omics data analysis, excellent English writing skills

REF:OK-LIH05 – 6-month Internship or Post-Doctoral Fellow (IIP Transit) in the group of Translational Radiomics (Research group) by Dr Olivier Keunen in the Department of Cancer Research

Research Focus: Machine/Deep Learning, Computer Vision

Short project description: Implement Deep Learning models for image-to-image translations

Skill requirements: PhD in computer science or equivalent experience, Deep Learning models design, training & optimization (CNN, GAN...)

REF:MS-LIH03 – 6-month Internship in the group of IT Expertise in Health Data lead by Dr Michael Schnell in the Data Integration and Analysis Unit

Research Focus: Data science, Machine learning

Short project description: Improve an AI model

Skill requirements:PYTHON, SSIS,TENSOR flow classification

REF:PN-LIH06 – 6-month Internship (Predictamil) in the group of Bioinformatics platform (BIOINFO) by Dr Petr Nazarov in the Data Integration and Analysis Unit

Research Focus: Data science, Machine learning, Programming

Short project description: Development of ShinyApp for deconvolution and data analysis in genomics

Skill requirements:BSc,MSc, R programming, knowledge of Shiny is an asset

Pobyty naukowców z Ukrainy we Francji

fr-ua.jpg

Francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji wdraża program PAUSE wsparcia dla ukraińskich naukowców.

Pełna informacja (w języku francuskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim) dotycząca programu i jego warunków znajduje się na stronie:

https://www.programmepause.org/?page_id=1870&lang=en

Ogólne warunki:

 1. długość pobytu wynosi 3 miesiące
 2. strona francuska pokrywa koszty utrzymania naukowca i ewentualnych członków jego rodziny, a suma jest zależna od liczby członków rodziny

Wnioski:

Ukraińscy naukowcy kontaktują się bezpośrednio z instytucjami przyjmującymi.

Wnioski składane są bezpośrednio przez instytucję przyjmującą za pośrednictwem aplikacji online:

https://candidatures-pause.college-de-france.fr/index.php/pause-ukraine/

Do ankiety należy dołączyć następujące dokumenty:

 • CV naukowca
 • zaproszenie od partnera francuskiego z potwierdzeniem kierownika instytucji przyjmującej  
 • nr konta bankowego instytucji przyjmującej
 • kopię paszportu lub, w przypadku jego braku, dowodu tożsamości naukowca i ewentualnie członków jego rodziny

Ukraińscy naukowcy, którzy nie mają partnerów naukowych we Francji mogą kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami programu PAUSE za pośrednictwem maila: pause@college-de-france.fr.

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Czytaj więcej

NAWA programy i możliwości

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. 

Czytaj więcej

Solidarni z Ukrainą

soldiarniUA.jpg

#ScienceForUkraine

Oferty instytucjonalne w Polsce:

Oferty instytucjonalne za granicą:

Aktualności:

Newsletter

Zapisz się do newslettera!

Zapisując się do newslettera Polskiej Akademii Nauk, otrzymasz 2-3 razy w miesiącu przegląd:

 • informacji naukowych związanych z PAN,
 • doniesień o sukcesach badaczy,
 • wiadomości z życia Akademii,
 • zapowiedzi wydarzeń.
* pola wymagane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Akademię Nauk w celu subskrypcji newsletteru. Zapoznałam/em się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Wiem, że mogę wycofać zgodę na przetwarzanie, wysyłając wiadomość na adres promocja@pan.pl.

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 00 48 22 182 6100; faks 00 48 22 182 7050.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres poczty elektronicznej iod@pan.pl.
 • Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu subskrypcji (dostarczenia) newsletteru.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newsletteru.
 • Do wysyłki newsletteru używamy platformy MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA), która w chwili zapisu otrzymuje dostęp do Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z zasadami ochrony danych osobowych platformy MailChimp.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia newsletteru.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres media@pan.pl.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Patronaty Prezesa PAN

Każdy organizator wydarzenia naukowego może ubiegać się o patronat honorowy Prezesa Polskiej Akademii Nauk nad swoim projektem – konferencją, seminarium, projektem badawczym, festiwalem, pokazem, prezentacją, wydawnictwem. Głównym warunkiem przyjęcia takiej opieki merytorycznej jest bardzo wysoka jakość naukowa i edukacyjna projektu.

Ubiegając się o patronat honorowy Prezesa PAN należy na adres patronat@pan.pl przesłać podanie wraz z wypełnionym formularzem. Decyzję o przyjęciu patronatu honorowego podejmuje Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk nie przyznaje patronatów prasowych.

Formularz kwestionariusza patronatu

 
Czytaj więcej

Zespół ds. COVID-19

zespol-covid-news-tab.png

Skład zespołu:

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 r. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk). Członkami zespołu są ponadto:

 • dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny),
 • dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN),
 • dr Wojciech Paczos (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Cardiff University),
 • dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy),
 • prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),
 • dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Stanowiska i publikacje:

Stanowisko 31: Czy to znamienne, że koniec pandemii w Polsce ogłoszono w prima aprilis?

Stanowisko 30: Jesteśmy teraz razem

Stanowisko 29: Niski poziom zaszczepienia społeczeństwa w Polsce szkodzi gospodarce

Stanowisko 28: Omikron atakuje – ratujmy siebie i państwo 

Stanowisko 27: Omikron zagraża każdemu z nas

Stanowisko 26: Pandemia – jak radzą sobie najlepsi?

Stanowisko 25: Omicron – nowy wariant wirusa SARS-CoV-2

Stanowisko 24: Apel zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN o przyjmowanie dawki przypominającej szczepionki

Stanowisko 23: COVID-19 a granice

Stanowisko 22: Trzecia dawka – do trzech razy sztuka?

Stanowisko 21: Aby walka z pandemią była efektywna, potrzebny jest szerszy dostęp do danych

Stanowisko 20: Apel o pilne i konsekwentne wdrożenie w szkołach procedur WMT – wietrzenie, maseczki, testowanie

Stanowisko 19: Głos w sprawie obowiązku szczepień przeciwko SARS-CoV-2

Stanowisko 18: Komunikacja publiczna w czasie pandemii – przejrzystość i odpowiedzialność

Stanowisko 17: Apel w sprawie zbliżającego się roku szkolnego 2021/2022

Stanowisko 16: Pomiędzy falami – uspokojenie sytuacji nie powinno uśpić naszej czujności

Stanowisko 15: Wpływ pandemii na wybrane grupy mniejszościowe w Polsce

Stanowisko 14: Moralność szczepień. O szczepionkach wektorowych

Stanowisko 13: Lekcje z pandemii: wzmocnijmy służbę zdrowia, zainwestujmy w naukę i edukację, budujmy zaufanie

Stanowisko 12: Nowa normalność – nie będzie szybkiego powrotu do świata sprzed pandemii

Stanowisko 11: Zrozumieć szczepionkę – perspektywa indywidualna

Stanowisko 10: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

Stanowisko 9: Scenariusze na 2021 rok oraz komentarz do stanowiska

Stanowisko 8: 21 grudnia 2020 roku Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła ocenę szczepionki firm Pfizer oraz BioNTech - Comirnaty. Jest ona bezpieczna dla ludzi i skutecznie zapobiega chorobie COVID-19

Stanowisko 7: Szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii

Stanowisko 6: Jak w walce z epidemią COVID-19 unikać ciągłego „rozpoznawania bojem”, czyli o potrzebie nowej strategii testowania

Stanowisko 5: Epidemia to problem społeczny, którego rozwiązanie może przynieść jedynie współpraca rządu, ekspertów z wielu dziedzin nauki oraz mediów

Stanowisko 4: O złudnej nadziei, że szybkie osiągnięcie odporności zbiorowiskowej jest atrakcyjnym celem

Stanowisko 3: Larum w obliczu kryzysu COVID-19

Stanowisko 2: Koronawirus a szkoły: eksperci PAN apelują o noszenie maseczek

Stanowisko 1: Negowanie pandemii jest nieetyczne i niegodziwe

Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Pozostałe informacje

Spotkanie inauguracyjne programu PASIFIC

5 listopada 2020 r. w godzinach 14.00-16.00 odbędzie się inauguracja programu PASIFIC. To program stypendialny dla naukowców z całego świata, którzy będą mogli realizować swoje badania w instytutach Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w transmisji wydarzenia online.