solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Utrudnienia związane z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19

27.10.2020 | Zarządzenie nr 68/2020 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk

20.05.2020 | Zarządzenie nr 35/2020 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych obowiązków pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, w celu zapewnienia bezpieczeństw w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

20.05.2020 | Decyzja nr 24/2020 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostek naukowych, placówek naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

28.04.2020 | Decyzja nr 22/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostek naukowych, placówek naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

25.03.2020 | Zalecenia Prezesa PAN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

16.03.2020 | Szanowni Państwo, zgodne z decyzją Prezesa PAN nr 15/2020 r. oraz decyzją Prezesa PAN nr 16/2020 r. informujemy, że od poniedziałku 16 marca br. do odwołania kontakt z pracownikami Kancelarii PAN będzie utrudniony. Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami drogą mailową.

PASIFIC

PASIFIC-BANNER_top.jpg

Odwiedź stronę projektu

Program stypendialny PASIFIC

PASIFIC to program stypendialny Polskiej Akademii Nauk, którego celem jest umożliwienie 50 naukowcom z całego świata odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Stypendyści powinni posiadać stopień doktora lub równoważne doświadczenie akademickie.

Kandydaci sami zadecydują, do którego z instytutów PAN będą aplikować.

 

Stypendyści zostaną wyłonieni w dwóch konkursach:

timeline pasific polish

Szczegóły programu PASIFIC

Wybranym kandydatom zapewnione zostaną doskonałe warunki do realizacji ich projektów badawczych. Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2,500 EUR netto oraz, w uzasadnionych przypadkach, możliwość ubiegania się o dodatek rodzinny. Ponadto, program PASIFIC zapewni naukowcom budżet na badania w wysokości do 93,000 EUR na projekt (w tym 20% kosztów pośrednich).

Stypendyści PASIFIC skorzystają także z kompleksowej oferty szkoleń i mentoringu. Program pomoże stypendystom w zdobywaniu wszechstronnych umiejętności, a w rezultacie zapewni podwyższenie kompetencji nie tylko w obszarze nauki, lecz także w przemyśle i sektorze pozaakademickim.

Program PASIFIC oferuje m.in.:

 • finansowanie realizacji indywidualnego projektu badawczego i wsparcie w tworzeniu długoterminowego planu rozwoju kariery zawodowej;
 • możliwość udziału w szkoleniach naukowych i uzupełniających w goszczących instytutach Polskiej Akademii Nauk;
 • bogatą ofertę szkoleń, treningów i warsztatów, dotyczących m. in. możliwości finansowania badań naukowych w Polsce i Europie, pisania wniosków o granty badawcze, praw własności intelektualnej oraz zarządzania projektami;
 • możliwość odbycia maksymalnie 6-miesięcznego stażu w sektorze pozaakademickim.

Kto może aplikować?

Stypendia programu PASIFIC są przeznaczone dla naukowców na poziomie podoktorskim, dowolnej narodowości i reprezentujących wszystkie obszary badań. Zainteresowani aplikujący muszą przestrzegać zasady mobilności MSCA: nie mogą mieszkać ani wykonywać głównej działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków.

Więcej informacji dotyczących projektu PASIFIC można znaleźć na angielskiej stronie internetowej.

 

MSC_Actions_Logo_2_transparent.png

PAN CHOPIN Muzyczny Salon w Pałacu Staszica

Towarzystwo im. Fryderyka Chopina zaprasza w poniedziałek 23 kwietnia 2018 roku godz. 19.00 na koncert z cyklu PAN CHOPIN w Pałacu Staszica. W programie aranżacje utworów Fryderyka Chopina.

Maciej Strzelczyk – skrzypce

Romuald Erenc – gitara

Piotr Rodowicz – kontrabas

Wstęp wolny

Mapa strony

Serwis informacyjny

     Start – najnowsze, wyróżnione informacje w serwisie

     Wiadomości naukowe

          Nauki humanistyczne i społeczne

          Nauki biologiczne i rolnicze

          Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

          Nauki techniczne

          Nauki medyczne

          Członkowie Akademii

     Media – informacje o wydarzeniach w PAN

           Kalendarz wydarzeń

           Serwisy PAN

                Instytucja naukowa

                Czytelnia czasopism

                Nauka online

                Wszechnica PAN

                Filmy

           Logotyp i materiały do pobrania

           Patronaty Prezesa PAN

           Kontakt dla mediów

           O PAN w mediach

           Uniwersytet PAN

     PAN – link do serwisu instytucjonalnego

     PUBLIKACJE

           Academia

           Nauka

           Annual Report

           Sprawozdanie PAN

           Publikacje Kancelarii PAN

           Publikacje komitetów PAN

           Czytelnia czasopism PAN

Serwis instytucjonalny

     Start – wyróżnione komunikaty serwisu instytucjonalnego PAN

     Instytucja – struktura PAN

     Komunikaty i ogłoszenia

           Korporacja

           Sprawy finansowe

           Nieruchomości

           Praca w PAN

           Inne

           Archiwum

     Zamówienia publiczne

           Plany zamówień publicznych

           Zamówienia o wartości pow. 30 000 euro

           Zapytania ofertowe

           Rozeznania rynku

           Postępowania zakończone

           Archiwum zamówień

     Akty prawne i dokumenty

           Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

           Statut Polskiej Akademii Nauk

           Uchwały

                Uchwały Zgromadzenia Ogólnego PAN

                Uchwały Prezydium PAN 

           Decyzje Prezesa PAN

           Zarządzenia Kanclerza

           Inne

                Postanowienia Prezydium PAN

                Oświadczenia

                Opinie prawne w przedmiocie: oceny możliwości ponownego ubiegania się o wybór do pełnienia funkcji przez Prezesa, wiceprezesów PAN i prezesów oddziałów PAN w

                kolejnej kadencji tych organów

                Pełnomocnictwa i upoważnienia

                Regulaminy

                Akty prawne

                Archiwum

                Szukaj

     Kontakt

Wakacyjne pozdrowienia znad Bałtyku - zapraszamy na wystawę

Zwyczaj wysyłania wakacyjnych pozdrowień trwa nieprzerwanie od końca XIX wieku. Rozwinął się dzięki widokówkom, których popularność na początku XX wieku była tak duża, że poczta dostarczała je do odbiorcy nawet trzy razy dziennie. O czym pisali letnicy wypoczywający nad Bałtykiem, jak spędzali czas, jaka była pogoda i jakie atrakcje na nich czekały? O tym wszystkim opowiadać będzie wystawa „Pozdrowienia z wakacji”, na której znajdą się pocztówki z lat 1897-1981, przedwojenne plakaty, foldery i przewodniki turystyczne. Otwarcie wystawy odbędzie się w środę 28 czerwca o godz. 13.00 w budynku Biblioteki Gdańskiej.

Czytaj więcej

Jedna bakteria wystarcza do zidentyfikowania natury choroby

Diagnoza - zapalenie opon mózgowych. Jaka jest przyczyna konkretnego przypadku?
Nowe techniki analizy płynu mózgowo-rdzeniowego, opracowane i przetestowane w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, pozwalają w niecały kwadrans zdiagnozować bakteryjne podłoże choroby i na podstawie zaledwie jednej komórki bakterii ustalić gatunek intruza.

Czytaj więcej

Pożegnanie: zmarł profesor Adam Bielański

Odszedł prof. Adam Bielański – specjalista z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej, pionier i twórca polskiej szkoły katalizy chemicznej, od 1964 roku członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes PAN w latach 1990-1995. – Siłę do działania daje mi ciekawość. W Instytucie bywam codziennie – nie mógłbym inaczej – mówił w niedawnym wywiadzie dla magazynu PAN „Academia”. W grudniu skończyłby 104 lata.

Czytaj więcej

Polityka plików cookies

Polityka plików cookies | Polityka prywatności

 1. Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901), Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

404 Page

404

Sorry!

Page Not Found

The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Please try using our search box below to look for information on the internet.