Warsztaty ERC w Wiedniu

 

ERC

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 23-24 listopada 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  1 roku do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Warsztaty są poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, eksperci ERC - laureaci i paneliści podzielą się z uczestnikami swoją wiedza i doświadczeniem związanym z przygotowaniem dobrego wniosku projektowego. Kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość uzyskania sugestii odnośnie planowanego projektu. Spotkanie ma międzynarodowy charakter i ma na celu wspieranie kultury otwartego dialogu i umiędzynarodowienia badaczy z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, będących na wczesnym etapie kariery naukowej. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg, a także refundację części kosztów dojazdu na warsztaty.

Limit miejsc na warsztatach: 5

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 29 października za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://www.interankiety.pl/i/po5N8LK0

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach na początku listopada. O zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu decyduje jakość dorobku naukowego i pomysłu badawczego. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

1)            jakość publikacji naukowych;

2)            monografie;

3)            mobilność oraz współpraca zagraniczna i krajowa;

4)            uzyskanie grantów na badania naukowe;

5)            aktywny udział w konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych;

6)            przełomowość pomysłu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC.

Uwaga: Osoby zakwalifikowane na warsztaty będą poproszone o przesłanie rozszerzonego opisu projektu badawczego (2-5 stron), po uzyskaniu informacji potwierdzającej uczestnictwo w warsztatach.

Eksperci ERC, którzy potwierdzili swój udział w warsztatach:

- Shalini Randeria (Rector, IWM/ Director, Albert Hirschman Centre on Democracy/Professor of Anthropology, IHEID)

- Balázs Trencsényi (CEU, Head of the Department of History)

- Josef Ehmer (Professor em. of Social and Economic History, University of Vienna)

- Thomas König (były doradca naukowy prezydenta ERC)

- Börries Kuzmany (Laureat ERC Starting Grant).

W razie pytań prosimy o kontakt: doskonalosc@pan.pl , tel. +48 22 182 60 80