UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Academia - wydanie specjalne 2 [5] 2018 - Smog

Czym jest smog i jak powstaje? Jak zadymiona jest Polska? Jak się w niej oddycha? Czy za pomocą nowych technologii można wygrać walkę ze smogiem i kto próbuje to zrobić? W kolejnym wydaniu specjalnym magazynu PAN „Academia” o problemach z zanieczyszczeniem powietrza piszą prof. Jerzy Duszyński, dr hab inż. Jacek Wojciech Kamiński, dr inż. Joanna Strużewska, prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski i prof. dr hab. Jan Kiciński.

Na początek

Uczone i uczeni z Polskiej Akademii Nauk wypracowują swoje opinie i stanowiska dotyczące spraw nurtujących społeczeństwo, a następnie przedstawiają je w specjalnych dwujęzycznych numerach pisma „Academia”. Poprzednie wydania specjalne poświęcone były migracjom, szczepieniom, Polskim Stacjom Polarnym oraz Puszczy Białowieskiej. Ten poświęcony jest smogowi.

W numerze przedstawione jest, jak smog widziany jest przez czterech wybitnych ekspertów:

• profesora medycyny, którego główne zainteresowania dotyczą alergicznych chorób układu oddechowego, wpływu pyłu organicznego na układ oddechowy oraz nowotworów płuc,
• geofizyka i panią inżynier, którzy zajmują się charakterystyką pyłów i ich występowaniem w atmosferze oraz tym, jak zadymiona jest Polska w stosunku do innych krajów Europy,
• wybitnego specjalistę zajmującego się ekoenergetyką, rozproszoną generacją energii i technologiami związanymi z ochroną środowiska.

Wypowiadających się naukowców różnią więc pola ekspertyz oraz doświadczenia zawodowe. Łączy zaś przekonanie, że smog jest groźny i ma duży wpływ na naszą gospodarkę oraz zdrowie. Jedno jest pewne, nadmierne zadymienie wielu obszarów Polski musi zostać ograniczone. Działania zmierzające ku temu wywołają zapewne wiele konfliktów i dylematów. Jednak najpierw trzeba zjawisko smogu zrozumieć i temu służy ten numer specjalny „Academii”.

prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk

W numerze:

dr hab. inż. Jacek Wojciech Kamiński
dr inż. Joanna Strużewska
Szarość nieba

 

prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
Czułość człowieka

 

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
Przejrzystość przyszłości

 

W obiektywie Jakuba Ostałowskiego
Nowa energia

Szczegóły dostępne tutaj.

Nadrzędna kategoria: Czasopisma

Academia - wydanie specjalne 1 [4] 2018 - Puszcza

Jaki charakter ma spór o sposób postępowania gospodarczego i ochronnego w lasach gospodarczych? Co człowiek robi w lesie? Co właściwie wiemy o korniku drukarzu? W wydaniu specjalnym magazynu PAN „Academia” piszą prof. Jerzy Duszyński, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, prof. dr hab. Jan Holeksa, dr Simon Thorn, prof. dr hab. Paweł Koteja, prof. Per Angelstam, dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. January Weiner, dr Pavel Mezei i dr Rastislav Jakuš

Na początek

Polska Akademia Nauk w ostatnim czasie poświęciła wiele uwagi Puszczy Białowieskiej. Dyskutowaliśmy o puszczy na Zgromadzeniu Ogólnym PAN, na zebraniach Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, na organizowanych przez nas konferencjach tematycznych, a wreszcie na dużej konferencji międzynarodowej. We wszystkich tych dyskusjach ścierały się merytoryczne argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej dotkniętej masowym pojawianiem się kornika drukarza. Polska Akademia Nauk przedstawiła opinii publicznej, przede wszystkim w kraju, merytoryczne stanowiska, które zostały wypracowane przez czołowych krajowych i zagranicznych przyrodników. Nasz punkt widzenia był ostatnio szeroko upowszechniony w „Science” – najbardziej prestiżowym piśmie naukowym na świecie. Ten dwujęzyczny specjalny numer „Akademii” przedstawia ponownie wybrane wystąpienia na wspomnianych konferencjach i wybrane stanowiska PAN odnośnie do Puszczy Białowieskiej. Uprzednio numery specjalne „Akademii” były poświęcone takim kwestiom jak migracje ludzi we współczesnym świecie czy szczepionki.

Pozwolę sobie na uwagę natury ogólniejszej. W postrzeganiu naszego kraju przez świat dominującą rolę odgrywają osoby, których ranga nawet w skali globalnej jest istotna. Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie, Stefan Banach w nauce, Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz w sztuce przyczyniają się do rozpoznawalności i przychylnego postrzegania naszego kraju. Unikatowa wartość i piękno Puszczy Białowieskiej to również szeroko znany w świecie emblemat naszego kraju. Dlatego musimy dbać o Puszczę Białowieską, tak jak powinno się dbać o dobre imię Polski. Niezrozumiałe i brutalne jej niszczenie temu nie służy.

prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk

W numerze:

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
To, co najcenniejsze

prof. dr hab. Jan Holeksa
Porządek w zaburzeniu

dr Simon Thorn
Życie spokojne

prof. dr hab. Paweł Koteja
Odkrywanie i pomoc

prof. Per Angelstam
Albo święty, albo diabeł

dr hab. Rafał Kowalczyk
Las dla lasu

prof. January Weiner
Dwa pytania o drzewa

dr Pavel Mezei
Sekrety pana K.

dr Rastislav Jakuš
Co się zdarzyło na południu


Co przez dwa lata mówili naukowcy

Nadrzędna kategoria: Czasopisma