Podsumowanie konsultacji projektu zmian ustawy o PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
w Media

Podsumowano cykl konsultacji środowiskowych projektu nowelizacji ustawy o PAN. Analizowane były uwagi przekazane podczas dziewięciu spotkań regionalnych z naukowcami.

20220602_0351.jpg

W dniu 4 lipca br. odbyło się posiedzenie „Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu oraz projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk" poświęcone nowym propozycjom zmian do projektu przedstawionego i przyjętego na posiedzenia Prezydium PAN w dniu 13  października 2021 r. jako „Środowiskowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk”.

Przeanalizowano uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie konsultacji w środowisku Akademii. Rozmowy prowadzono od listopada ubiegłego roku do maja br. Spotkania odbyły się w: Gdańsku - 21 marca 2022, Katowicach - 28 lutego 2022, Krakowie - 7 lutego 2022, Lublinie - 13 grudnia 2021, Łodzi - 15 lutego 2022, Olsztynie - 04 listopada 2021, Poznaniu - 10 stycznia 2022, Warszawie - 30 maja 2022, we Wrocławiu - 28 marca 2022.

Przewodniczący Zespołu, prof. Paweł Rowiński przedstawił projekt również na spotkaniu z członkami Akademii Młodych Uczonych 19 października 2021 r. oraz na posiedzeniu Komitetu Naukoznawstwa PAN 23 czerwca br.

Członkowie Zespołu przeanalizowali uwagi przekazane przez:

 • Bibliotekę Gdańską
 • Komisję ds. Etyki w Nauce
 • Międzyzakładową Komisję Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza
 • Związek Zawodowy Pracowników PAN
 • Agnieszkę Gałuszka, czł. koresp. PAN
 • Barbarę Trzebnicką, dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • Michała Tenderę, czł. rzecz. PAN
 • Małgorzatę Witko, czł. rzecz. PAN
 • Andrzeja Żelaźniewicza, czł. rzecz. PAN, Oddział PAN we Wrocławiu

Uwzględniono uwagi dotyczące m.in:

 • Pozostawienia dwustopniowego podziału członków Polskiej Akademii Nauk na korespondentów i rzeczywistych
 • Wprowadzenia procedury odwołania Prezesa PAN
 • Powołania 4-osobowej komisji mediacyjnej oraz komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji
 • Ochrony i promocji dóbr kultury, nad którymi Akademia sprawuje nadzór, a także uwzględnienia w strukturze stanowisk pracowniczych służby bibliotecznej

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk