solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Doktoranci wybrali najlepsze instytuty PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN jest najbardziej prodoktorancki w Akademii – orzekli członkowie Kapituł Doktoranckich i Profesorskich konkursu PROPAN organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Na podium znalazły się także Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. W PRODOK, rywalizacji uczelni, wygrała Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN członkiem EIT Food

Międzynarodowe konsorcjum FoodConnects z udziałem Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, zostało zwycięzcą naboru Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w obszarze Żywności. To ogromny sukces nie tylko w wymiarze prestiżowym, ale także finansowym – planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum wyniesie bowiem ponad 400 milionów Euro na siedem lat.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Młodzi naukowcy z ministerialnymi stypendiami

Dwudziestu pięciu magistrów i doktorów związanych z Polską Akademią Nauk otrzymało od ministra nauki i szkolnictwa wyższego stypendia dla młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez trzy lata. Ogółem na wsparcie 168 osób resort przeznaczył prawie 32 mln zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Siódemka z PAN z Diamentowym Grantem

Henryka Netzel, Tomasz Korbak, Mariusz Tobolski, Bartosz Bieszczad, Marek Szymański, Mateusz Gocyła i Łukasz Ciszewski znaleźli się wśród 83 laureatów Diamentowego Grantu, który przyznaje minister nauki i szkolnictwa wyższego na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia. W sumie dla młodych naukowców przeznaczono prawie 16 mln zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

W Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie po 10 latach

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie świętowało w sobotę 10. rocznicę powstania. Szef placówki Robert Traba za największe osiągnięcie swojego zespołu uznał realizowany przez kilka lat projekt Polsko-Niemieckich Miejsc Pamięci. – 9-tomowe dzieło liczące ponad 5 tys. stron „stworzyło nowy wymiar w badaniach i percepcji pamięci, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i europejskim” – powiedział.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Eksperci kandydatom warsztaty dotyczące grantów ERC w MIBMiK

Niemal 80 naukowców uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym grantów ERC zorganizowanym przez MIBMiK oraz Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN. Dziesięciu mogło skonsultować pomysły badawcze ze specjalistami. Wiedzą i doświadczeniem dzielili się z nimi profesorowie Agnieszka Zalewska, Francesca Cutruzzola, Jacek Kuźnicki, Tomasz Dietl, Janusz Bujnicki oraz Marcin Nowotny.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

ERC Starting Grants 2016 dla Polaków: Ewelina Knapska

O tym, dlaczego dobrze jest zarazić się strachem, po co zwierzętom i ludziom empatia oraz jak się przygotować na zaskakujące, mówi dr hab. Ewelina Knapska, kierownik Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, która w ramach ERC Starting Grant będzie badać, jak ciało migdałowate kontroluje pozytywne i negatywne emocje przekazywane społecznie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Trójka na starcie, czyli granty ERC dla Polaków

Dr hab. Ewelina Knapska, dr hab. Magdalena Król i dr Marcin Łukasz Pilipczuk zdobyli granty badawcze w tegorocznej edycji konkursu Starting Grants organizowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Na swoje projekty otrzymali łącznie blisko 5 mln euro. W staraniach o dofinansowanie wsparło ich m.in. Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Spirometra, czyli uwaga na surowe mięso

Nienotowanego dotychczas szerzej w Polsce i Europie tasiemca z rodzaju Spirometra wykryli u zwierząt w Puszczy Białowieskiej naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Larwy te mogą być potencjalnie groźne dla ludzi. – Po spożyciu mięsa zawierającego larwy można zachorować na sparganozę. Wystarczy, że będzie ono surowe lub niedogotowane – mówi dr Marta Kołodziej-Sobocińska.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Dr Molak-Tomsia i genetyczny głos przodków

Skąd przyszli nasi przodkowie? Czy Polacy sprzed wieków byli podobni do nas? Dr Martyna Molak-Tomsia z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, laureatka stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wydobywa materiał genetyczny ze skamieniałości, żeby sprawdzić m.in., jak przebiegały migracje w Europie i czym różnią się od siebie poszczególne populacje.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Młodzi badacze powracający z milionami

Dr Anna Suska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, dr inż. Mirosław Werwiński z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN i dr Jarosław Cendrowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie znaleźli się w gronie osiemnastu laureatów pierwszej edycji programów HOMING i POWROTY FNP.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media